Hypnosterapi

Utbildning i hypnosterapi

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med dig själv, men framförallt arbeta och hjälpa andra människor att hitta mer meningsfullhet samt balans och harmoni i sitt liv. Under utbildningens gång går vi igenom hur du arbetar med andra – heterohypnos.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal föreställande och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ett alternativt medvetandetillstånd, det vill säga ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt för instruktioner. Det här tillståndet används i flera olika sammanhang såsom psykologi, psykoterapi och mental träning. Inom terapin används tillståndet för att fördjupa klientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Vid utövande av hypnosterapi krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållningshypnos med hypnosterapi.

Varför studera hypnosterapi?

De studerande får under utbildningen fördjupad kunskap och medvetenhet om hypnosterapi och hypnotiska metoder och om hur man med hjälp av dessa kan hjälpa klienter att komma i kontakt med sitt inre jag och hjälpa klienten att möta utmaningar i livet på ett bättre sätt. Efter genomförd utbildning kan de studerande tillämpa dessa metoder och verktyg för att hjälpa sig själva och sina klienter.

Hypnosterapiutbildningens uppbyggnad

Under utbildningens gång går vi igenom hypnotiska metoder och verktyg, tekniker för att skapa rapport med klienter och det coachande samtalet, samt teoretisk och praktisk genomgång av övningar och verktyg.

Med hjälp av övning och träning erhålls en tillämpbar kunskap och erfarenhet av hypnotisk metodik, som kan hjälpa människor att öka sin personliga effektivitet, sitt välbefinnande och sitt välmående, samt hjälp till självhjälp för att lättare kunna hantera olika utmaningar och prövningar i livet.

Kommande utbildningar

Klicka på ett tillfälle för att få mer information

2 st. i

Om hypnosterapi

En utbildad hypnosterapeut har stor bredd och anpassar sina arbetsmetoder efter klientens personlighet och behov. Behandlingen börjar alltid med ett eller flera bedömningssamtal: terapeuten bedömer om hen har rätt kompetens, medan klienten känner om hen får förtroende för just denna behandlare. Alla hypnosterapeuter kan ha och har, trots samma utbildning, sin egen personliga stil.

 • minska upplevelsen av smärta
 • leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • ha gynnsamma effekter på immunsystemet
 • minska blödning och svullnad i samband med skada
 • påskynda återhämtning efter operationer
 • mildra psykosomatiska symptom
 • frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av till exempel psykoterapi
 • vara till hjälp i att hantera svåra känslor
 • förenkla behandlingen av fobier
 • stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
 • stimulera den egna kreativiteten
 • förbättra kommunikationsförmågan
 • avleda från obehagliga upplevelser
 • ha gynnsam effekt vid irriterad tarm-syndrom (IBS).

Hypnosterapiutbildningen

Under utbildningens gång går vi igenom hypnotiska metoder och verktyg, tekniker för att skapa rapport med klienter och det coachande samtalet, samt teoretisk och praktisk genomgång av övningar och verktyg.

Med hjälp av övning och träning erhålls en tillämpbar kunskap och erfarenhet av hypnotisk metodik, som kan hjälpa människor att öka sin personliga effektivitet, sitt välbefinnande och sitt välmående, samt hjälp till självhjälp för att lättare kunna hantera olika utmaningar och prövningar i livet.

Efter avklarad utbildning kan studerande kalla sig Certifierad hypnoscoach.

Utbildningen är 1-årig, som genomförs via 30 närstudiedagar per år som är uppdelat i 10 st. tre- dagars helheter. Vardera helhet omfattar 4 studiepoäng, som tillsammans utgör 40 studiepoäng. Därtill ska studeranden leda totalt 100 klientsessioner a´1h fördelade på minst 8 klinter samt skriva rapporter som innefattar 8 studiepoäng. Utbildningen omfattar totalt 48 studiepoäng. Studierna består av närstudier, distansstudier, klientarbete och självstudier.

 • hypnosens historia
 • vad är hypnos?
 • den hypnotiska induktionen
 • den hypnotiska kommunikationen/coachande förhållningssätt
 • hypnotisk mottaglighet
 • hjärnteori
 • första sessionens olika steg
 • armlevitationsövningar
 • hypnosens olika tillstånd
 • personlighets- och mottaglighetstest, förändringstest
 • hypnotiska fördjupningstekniker
 • självhypnos
 • E & P Sexualitet och suggestibilitet
 • hypnosens egenskaper och struktur
 • hypnos och snabbtekniker
 • Therapeutic Imagery
 • att starta egen hypnospraktik, nätverkande.

Hypnotiska specialiteter:

 • viktreducering
 • rökfri
 • stressreducering
 • behandling av rädslor och fobier
 • smärtkontroll
 • ökad självkänsla och motivation
 • förbättrade idrottsprestationer
 • sömnsvårigheter
 • ångest och panik
 • det inre barnet
 • förlust och separation
 • återhämtning efter kirurgiskt ingrepp
 • depression
 • kroppssyndrom
 • barnhypnos
 • sexuell dysfunktion

 

Hypnosterapiutbildningen riktar sig till personer som vill bli mera medvetna om och utveckla sina inre processer och färdigheter. Vill du dessutom kunna hjälpa andra människor till ett bättre arbets- och privatliv så är den här utbildningen någonting för dig.

Hypnosterapiutbildningen lämpar sig till exempel för:

 • ledare och medarbetare i företag och organisationer, som är intresserade av att förstå människor och hur deras inre processer påverkar prestation, motivation och välbefinnande
 • yrkesgrupper med pedagogiska uppgifter, till exempel lärare, tränare och frivilliga inom idrott, kultur och föreningslivet
 • yrkesgrupper som möter och vägleder människor i olika åldrar
 • yrkesgrupper som ansvarar för och utvecklar hälsofrämjande arbete av olika slag
 • människor som är intresserade av personutveckling för sin egen, men också för andras del.

Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill utbilda sig inom hypnosterapi eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Utbildningen i hypnosterapi riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina olika inre processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

För att du skall blir godkänd och få titulera dig Certifierad hypnoscoach och erhålla, av Utbildningsstyrelsen godkända, 48 studiepoäng ska du:

 1. Delta med 100% närvaro i de 30 närstudiedagarna à tre dagar per modul. Utbildningen är till 100% en live-utbildning. Ifall du blir sjuk behöver du ta igen den/de förlorade dagarna under därpå följande års utbildning. Vid händelse av pandemi flyttas utbildningen fram. Hela utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra.
 2. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand. För att bli godkänd behöver inlämningsuppgifterna fullföljas till 100%. Litteraturinvesteringen kan uppgå till 50–100€ ifall du köper böckerna.
 3. Efter varje modul (tre dagar) tenteras dina teoretiska kunskaper genom en tentamen i flervalsformat. För godkännande behöver du uppnå ett resultat på minst 80%.
 4. Efter avslutade närstudier behöver du gå igenom en praktisk examination hos utomstående examinatorer. Examinationen omfattar ca 2h och medför en investering av 200€.
 5. Avslutningsvis behöver du göra minst 100h klientarbete, uppdelat på minst 8 klienter, samt att du själv förutsätts gå i hypnosterapi minst fem gånger.
 6. När du är till 100% klar och godkänd har du möjlighet att ansöka om medlemskap i en av världens största organisationer inom hypnosterapi, nämligen National Guild of Hypnotists. Folkhälsan Utbildning Ab har av dem blivit godkänd som anordnare av utbildning till Certifierad hypnoscoach.

Utbildningar inom hypnosterapi:

·     Hypnosterapeut (utbildning på tre år)

·     Terapeutic Imagery Master (påbyggnadsutbildning på två år)

·     EFT Master (påbyggnadsutbildning på ett år)

·     Hypnos och cancer (specialiserad kurs)

·     Hypnos och immunologi (specialiserad kurs)

·     Hypnos och handskriftsanalys (specialiserad kurs)

·     Hypnos och ångest och rädslor (specialiserad kurs)

·     Hypnos och smärtbehandling (specialiserad kurs)

·     Hypnos och rökning (specialiserad kurs)

·     Hypnos och viktnedgång (specialiserad kurs)

·     Kortare kurser i hypnoterapi – det inre barnet, för seniorer, akut sjukvård, idrott, snabbtekniker, hjärnkunskap, rehabilitering och PTSD.

Utbildningar relaterade till hypnosterapi:

·     Mental tränare (utbildning på tre år)

·     NLP Trainer (720 timmar NLP)

·     Mindfulnessinstruktör (utbildning på ett år)

·     Voice Dialogue-utbildning (utbildning på två år)

·     NVC-utbildning (30 sp vid Yrkeshögskolan Novia)

·     Psykodramatiker (utbildning på sex år)

·     Professionell coach-utbildning (enligt ICF)

Övriga utbildningar:

·     Utbildad naprapat (yrkeshögskoleutbildning på fyra år)

·     Utbildad elittränare inom friidrott

Obligatorisk kurslitteratur i utbildningen till Certifierad hypnosterapeut

 1. Professional Hypnotism Manual” – John Kappas (1999).
 2. Drivkraft” – Daniel Pink (2014).
 3. Klinisk hypnos vid smärtbehandling” – Anna Gerge (2011).
 4. Coachingtrappan” – Hilmar Thór Hilmarsson (2012).
 5. Introduktion till NLP” – Joseph O’ Connor (2008).
 6. Hypnos i psykoterapeutiskt arbete” – Anna Gerge (2010).
 7. 11 Arbetsböcker i Grundläggande hypnos och Terapeutisk hypnos” – Bengt Aspfors (2023).

Tilläggslitteratur

 1. Trancework” – Michael D. Yapko (2018).
 2. Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv” – Nils Norrsell (2016).
 3. Lindra smärtan: om medicinsk hypnos i smärtbehandling” – Basil Finer (2015).
 4. Hypnosbaserad Ego State Terapi” – Anna Gerge (2013).
 5. Hypnotherapeutic Techniques” – John G. Watkins (2012).
 6. Hypnotisörens hemligheter” – Fredrik Praesto (2011).
 7. Hypnotherapy for Dummies” – Mike Bryant (2006).
 8. Hypnos i teori, metodik och terapi” – Bjørn Wormnes (1992).
 9. Hypnos och självhypnos” – Lars-Eric Uneståhl (1986).
 10. Avslappning med hypnos” – Ronald Shone (1983).
 11. Hypnos i teori och praktik” – Lars-Eric Uneståhl (1982).
 12. Klinisk hypnos” – John Hartland (1981).
 13. Hypnotiska verkligheter” – Ernest och Sheila Rossi (1978).
 14. Psykoterapi – strategi och teknik” – Jay Haley (1977).
 15. Hypnos” – Frederick Lawrence Marcuse (1970).

Kontakt

  • Joakim Träskelin

   Idrottsproducent Norrvalla

  • tfn:
   050 585 0782

  • Jobbar på Norrvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta