Folkhälsans mottagning i Helsingfors

Folkhälsans mottagning i Helsingfors

Vi som jobbar på Folkhälsans mottagning i Helsingfors är ett mångprofessionellt team som erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt behov och situation.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan

För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation.

Ungdomsmottagningen - för dig som är ung och dina föräldrar

Oro, ångest, nedstämdhet, panikkänslor, bekymmer – smått eller stort – vi finns här för dig! Du kan komma ensam och tillsammans med dina föräldrar. Förälder kan också kontakta oss på grund av oro kring sitt barn. Till ungdomsmottagningen i Helsingfors är unga som är mellan 13 och 22 år välkomna. Det finns också möjlighet till distanssamtal.

Mottagningen för barn, unga och familjer

På Folkhälsans mottagning i Helsingfors arbetar ett mångprofessionellt team, som gärna hjälper både med att utreda orsaken till svårigheterna och med stöd och verktyg för att barnet och familjen ska komma tillrätta med problemet. Vi erbjuder utredning, handledning, terapi och habilitering av talterapeut och ergoterapeut. Dessutom finns det möjlighet att konsultera neuropsykolog, sjukskötare  och barnpsykiater. 

Vi erbjuder även parterapi, som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter i förhållanden.

Personal

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

Talterapeuter

  • Talterapeut

   Lena Lindblom

  • 044 788 3765
  • Lena jobbar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Lena ger talterapi och gör utredningar med främst barn (i olika åldrar) med olika kommunikativa eller språkliga utmaningar, men hon har även erfarenhet av talterapi med unga och vuxna (afasi, röst). Hon jobbar på svenska (modersmål), finska och engelska.

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Rebecka Rönnblad

  • Jag arbetar som talterapeut vid Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Helsingfors. Jag jobbar med barn och unga som är i behov av talterapi. Jag gör även utredningar av barns språkliga färdigheter. Mitt arbetsområde är Helsingfors med omnejd. Jag tar emot klienter med betalningsförbindelse från FPA, kommunen eller privat. Jag är en glad, lugn och kreativ person som tycker om att träffa nya människor. I talterapin är det viktigt för mig att klienten känner sig välkommen och att man får vara sig själv. Det bästa med mitt jobb är att se när klienterna gör framsteg och lyckas. När de plötsligt klarar av något som tidigare upplevts som en omöjlighet. Det är också givande att kunna arbeta med olika yrkesgrupper för att tillsammans kunna stöda och uppmuntra klienten att utvecklas.

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Saara Nylund

  • 044 788 1032
  • Saara jobbar som talterapeut på Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer. Hon gör språkliga bedömningar, ger korta terapiperioder samt längre terapiperioder via FPA och tar emot barn som kommer privat om det till exempel finns oro eller frågor hos föräldrarna. Saara träffar barn med olika typer av kommunikativa eller språkliga svårigheter som kan innebära utmaningar till exempel med samspel, språkförståelse, uttrycksförmåga, ordförråd eller artikulation. Tidigare har hon jobbat med barn på kommunala mottagningar, inom habiliterande verksamhet och en längre tid i ett team med inriktning att arbeta med familjer som har barn eller ungdom med diagnos inom autismspektrum. Saara träffar både svensk- och finsktalande klienter. Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, franska.


  • Kontakta

  • Psykolog, psykoterapeut (Servicesedel- och Fpa-rättigheter)

   Anita Lind

  • Anita erbjuder individuella stödsamtal och psykodynamisk psykoterapi för unga och unga vuxna. Arbetsspråk: svenska.

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

  • Psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut (servicesedel och FPA-rättigheter), bildkonstterapeut

   Daniela Seeskari

  • Daniela kan erbjuda stödsamtal och psykoterapi (psykodynamisk inriktning) samt bildkonstterapi för ungdomar och unga vuxna. Kontakten kan variera i längd från några besök till en längre psykoterapi. Arbetsspråk: svenska och engelska.

  • Par- och familjeterapeut, socionom YH (Servicesedel och FPA rättigheter)

   Pia-Lena Ilander

  • Pia-Lena erbjuder individuella stödsamtal, par-och familjeterapi samt föräldrahandledning. Pia-Lena har också grundutbildning i kroppsorienterad psykoterapi, konstterapi och Internal Family Systems therapy. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

  • Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

   Saskia Öhman

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål)

  • Psykolog, spec. sjukskötare YH, koordinator för FPA-anpassningskurser

   Caroline Helsing

  • Caroline arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Hon erbjuder individuella stödsamtal för barn och unga, föräldrasamtal, gör utredningar, samt leder gruppdiskussioner och föreläser om utvecklingsmässiga och neuropsykiatriska utmaningar på kurser. Språkkunskaper: svenska (modersmål), finska och engelska

  • specialsjukskötare, Helsingfors

   Birgitta Autere

  • 044 788 3770
  • Birgitta Autere arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Specialsjukskötare med kunnande inom neurologi. Hon erbjuder även Theraplay för föräldrar och barn. Erbjuder stöd samtal med unga vuxna 13-22 år vid behov i samarbete med föräldrarna.

  • Kontakta
  • Psykiatrisk sjukskötare

   Annika Kråkström

  • Annika erbjuder individuella stödsamtal för unga och unga vuxna mellan 13 och 22 år. Stödsamtalen planeras tillsammans med klienten och ibland också i samarbete med föräldrarna. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.