Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete

Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Projektet arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), bland annat genom samverkansgrupper, utbildning, information, metodstöd och kampanjer. Målgruppen är alla som bor på Åland och målsättningen är en höjd debutålder för ANDTS, minskade ANDTS-relaterade skadeverkningar och en minskad totalkonsumtion på Åland.

Projektet startades år 2013 på initiativ av Ålands landskapsregering.

Material

Här hittar du resultaten från Ungdomsundersökingen 2022. 

Ålands högstadieskolor 2022

Ålands Lyceum 2022 (uppdaterad 10.10.2023)

Ålands Yrkesgymnasium 2022 (uppdaterad 10.10.2023)

En sammanfattning av diskussionen under nätverksträffen 22.11.18 med drogförebyggare Håkan Fransson

Ladda ner som pdf

År: 2019

Fickfolder i plånboksformat som samlar information om lättillgängliga resurser för den som har funderingar kring alkohol, narkotika eller spelande. Inkluderar viktiga telefonnummer, men även länkar till självhjälpsresurser, chatt- och webbstöd. Framtagen inom ANDTS-arbetet.
Tryckta exemplar kan beställas från projektet ANDTS.
Kan laddas ner här.

År: 2015 (senast uppdaterad november 2016)

En översikt av vem som gör vad inom åtgärdskedjan (förebyggande, upptäckt, vård/behandling, rehabilitering/eftervård och begränsande av återfallsrisk) mot risk- och missbruk på Åland, inklusive kontaktuppgifter till aktörerna. Handboken är sammanställd inom projektet Vision Nolltolerans och uppdateras enligt behov.

Kan laddas ner här.

Läs mer

Projektet hade inledningsvis namnet ”Vision Nolltolerans”, och arbetar samordnande och förebyggande mot skadligt bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Projektet startade 2013 på initiativ av Folkhälsan och landskapsregeringen.

Det övergripande målet – eller visionen – för verksamheten är ett Åland med ett väl utvecklat samordnande system när det gäller arbetet mot ANDTS-problematik, samt ett Åland som på lång sikt klart minskat det skadliga bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Projektet arbetar för att höja eller eliminera debutåldern för ANDTS-användning, och för en minskad totalkonsumtion, minskat skadligt bruk, och en minskning av ANDTS-relaterade skadeverkningar.

Projektets har hela Ålands befolkning som målgrupp, men med särskilt fokus på att främja ANDTS-förebyggande verksamhet som når vuxna med riskbruk, äldre personer samt barn och ungdomar.

Projektet samordnar det ANDTS-preventiva arbetet på Åland, bland annat genom arbetet med landskapsregeringens operativa grupp, samt genom samarbeten och samordning inom andra arbetsgrupper och nätverk. Inom projektet erbjuds också information, kampanjer, metodstöd och utbildningar som syftar till att höja kunskapsnivån om ANDTS-brukets effekter både hos yrkesverksamma och hos befolkningen i stort, påverka inställningarna och attityderna till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, och ge redskap för att förebygga, upptäcka och hantera skadligt bruk.

Genom att stärka, samordna och komplettera det ANDTS-förebyggande arbetet på Åland ska projektet bidra till att höja livskvaliteten bland befolkningen och minska skillnader i hälsa och välmående. Projektet, samt Folkhälsan på Ålands arbete i stort, är en del av Ålands landskapsregerings mål att bli ett hållbart samhälle år 2051.

Tobaksfri Duo är en metod för tobaksprevention, där en ungdom skriver kontrakt med en vuxen. Tillsammans bildar de en Tobaksfri Duo och förbinder sig att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak fram tills utgången av årskurs 9. Varje år påminns duon om sin överenskommelse genom en försäkran. Ungdomarna får ett medlemskort som ger tillgång till aktiviteter, tävlingar, rabatter och förmåner både vid sponsorerande företag i Sverige och lokalt på Åland – t.ex. rabatt på bio och caféer. Skolorna som deltar erbjuds årliga klassbesök i åk 6-9.

Tobaksfri Duo har visat goda resultat vad gäller minskning av tobaksanvändning bland barn och unga, med bonuseffekten att många vuxna runt barnen som deltar väljer att själva sluta med tobak. Metoden stöder unga i att göra egna ställningstaganden, hålla överenskommelser och sätta gränser – frågor som är lika viktiga när det gäller andra droger än tobak. År 2016 introducerades metoden på Åland genom ett nätverkssamarbete mellan Tobakskampen, ÅHS, Projekt Vision Nolltolerans, Folkhälsan på Åland, Vårt hjärta och Ålands landskapsregering, som en del i arbetet mot målet att Åland ska bli tobaksfritt senast år 2030. Från år 2018 fungerar Folkhälsan på Åland som huvudman för projektet.

Mer information om Tobaksfri Duo Åland hittar du här http://tobaksfri.se/lan/aland

Är du orolig över dina alkoholvanor? Gör testet här: ... www.alkoholprofilen.se

IQ är systembolagets fristående dotterbolag och arbetar för en smartare syn på alkohol och verkar för att minska skadeverkningar av alkohol. Här hittar du fakta om alkohol, tips och test av alkoholvanor. www.IQ.se

På alkoholhjälpen har de samlat information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande. Här finns fakta, tips och ett populärt diskussionsforum.www.alkoholhjalpen.se

Är du orolig över dina eller någon annans drogbruk? På droghjalpen.se kan du få hjälp och svar på dina frågor i vilket land du än befinner dig. www.droghjalpen.se

Cannabishjälpen är en plats för alla som berörs av cannabis. Oavsett om du själv röker ibland, har stora bekymmer med cannabis, är anhörig eller möter de som röker i ditt arbete och vill hjälpa, är cannabishjälpen en sida där du kan hitta relevanta fakta. Du kan även ställa frågor samt hitta professionellt stöd och behandling ifall du vill ha hjälp att sluta röka. www.cannabishjalpen.se

På dopingjouren hittar du information om preparat, biverkningar och symptom. Här har du också möjlighet att ställa frågor. www.dopingjouren.se

En specialsajt om tobaksprevention, innehåller fakta och tips till dig som vill sluta röka och snusa eller hjälpa andra att sluta. http://www.psychologistsagainsttobacco.org/

På stödlinjen kan du som spelar få hjälp att ändra dina spelvanor genom stöd, tips och råd. Du som är anhörig till en spelare är lika välkommen för att få stöd. www.stodlinjen.se 

Spelberoendecentrum i Uppsala erbjuder behandling till de som har problem med överdrivet spelande om pengar. www.spelberoendecentrum.se

UMO riktar sig till unga mellan 13-25 år. Sidan innehåller information om det mesta som kan vara värt att veta. www.umo.se

Tonårsparlören är en sida som görs av IQ initiativet och innehåller frågor och svar gällande ungdomar och alkohol www.tonarsparloren.se

"Tänk om" är en sida som erbjuder fakta om alkohol och tips till dig som är förälder www.tankom.se

Drugsmart är Sveriges största ungdomssajt, här kan du läsa om alkohol och andra droger, här finns även bloggar. www.drugsmart.com

På anhörigstödet kan du skriva och läsa i forum samt delta i en frivillig vetenskaplig studie. www.anhorigstodet.se

På youtube.com lägger Carina Bång upp filmer som riktar sig till dig som är anhörig. Carina Bång är beteendevetare och CRAFT terapeut och har skrivit böcker som riktar sig till anhöriga med någon med beroendeproblematik. CRAFT ger hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem. På hennes hemsida finns boktips, utbildningar som riktar sig både till anhöriga och till yrkesverksamma. www.carinabang.se

Droglänken har sedan år 1996 varit Finlands populäraste webbtjänst om droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för fackfolk och studerande. www.droglanken.fi

PopNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Artiklar publiceras på svenska, norska, danska, finska och engelska. Uppdraget är att informera och bidra till den offentliga debatten och att förse läsare med kunskap om aktuell forskning. www.nordicwelfare.org/popnad/ 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar nyheter och information om alkohol, tobak och beroenden i Finland www.thl.fi

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, är ett nationellt kompetenscentrum för alkohol och narkotikaupplysning i Sverige. Ger ut tidskriften Alkohol & Narkotika och många artiklar hittar du på deras hemsida.  www.can.se

Kontakt

  • Michaela Karlsson-Kronström

   Projektledare ANDTS

  • tfn:
   018 527 061

  • Kontakta
  • Stina Lindstam

   Projektkoordinator ANDTS

  • tfn:
   018 527 062

  • Kontakta