Fakturerings- och postadresser

Fakturerings- och postadresser

Här hittar du post-, fakturerings- och besöksadresser till Folkhälsanbolagen.

Personliga kontaktuppgifter hittar du på respektive bolags sida på sidan om Folkhälsan.
Besöksadresser till våra Folkhälsanhus hittar du på sidan våra hus.

Kontaktuppgifter bolag

Här hittar du kontaktinformation till våra juridiska enheter.

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (FO-nummer 0213681-7)

E-post
kansli@folkhalsan.fi

Postadress
Samfundet Folkhälsan
PB 211
00251 Helsingfors

Besöksadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Fakturaadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

E-faktura
EDI/OVT-kod 003702136817

Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Fastigheter Ab (FO-nummer 3143179-4)

Besöksadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Fakturaadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

E-faktura
EDI/OVT-kod 003731431794
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans förbund r.f. (FO-nummer 1749939-7) 

Besöksadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Fakturaadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

E-faktura
EDI/OVT-kod 003717499397 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Utbildning Ab (FO-nummer 2334857-9) 

Besöksadress
Norrvalla, Vörå
Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå

Solvalla, Esbo
Nouxvägen 82, 02820 Esbo

Resurscentret Föregångarna
Handelsesplanaden 12, 65100 Vasa

Fakturaadress

Folkhälsan Utbildning Ab
Inköpsfakturor
Vöråvägen 305
66600 Vörå

E-faktura
EDI/OVT-kod 003723348579 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Välfärd Ab (FO-nummer 1801682-8) 

Besöksadress
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Fakturaadress
Folkhälsan Välfärd Ab
Inköpsfakturor
Raseborgsvägen 10
10600 EKENÄS
E-post: fakturahantering@folkhalsan.fi 

E-faktura
EDI/OVT-kod 003718016828 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab (FO-nummer 1652112-6) 

Besöksadress
Skepparegatan 11, 22100 Mariehamn

Fakturaadress
Skepparegatan 11, 22100 Mariehamn

E-faktura
EDI/OVT-kod 003716521126 
Operatör BAWCFI22

Övriga

Följande bolag har enbart adresser för e-fakturor.

Fastighets Ab Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors (FO-nummer 0977989-0)
EDI/OVT-kod 003709779890
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Mjölbolstad (FO-nummer 0212740-0) 
EDI/OVT-kod 003702127400 
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Ulfsberg (FO-nummer 0213873-2) 
EDI/OVT-kod 003702138732 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs (FO-nummer 1700129-6) 
EDI/OVT-kod 003717001296 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Fab Smedsby Gård (FO-nummer 1599846-7) 
EDI/OVT-kod 003715998467 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vanda (FO-nummer 1968070-4) 
EDI/OVT-kod 003719680704 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn (FO-nummer 1711802-1) 
EDI/OVT-kod 003717118021 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Majblomman i Helsingfors (FO-nummer 1895262-4) 
EDI/OVT-kod 003718952624 
Operatör BAWCFI22

Majblommans Parkering Ab (FO-nummer 1967514-7) 
EDI/OVT-kod 003719675147 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vasa (FO-nummer 2120996-2) 
EDI/OVT-kod 003721209962 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Esbo (FO-nummer 2167501-5)
EDI/OVT-kod 003721675015Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Pargas (FO-nummer 2223359-3)
EDI/OVT-kod 003722233593
Operatör BAWCFI22

Inez och Julius Polins fond (FO-nummer 0117726-2)
EDI/OVT-kod 003701177262
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans forskningsstiftelse-Kansant.tutkimus (FO-nummer 1573484-0) 
EDI/OVT-kod 003715734840 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn (FO-nummer 0873063-0)
EDI/OVT-kod 003708730630 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Silviahemmet r.s. (FO-nummer 1598827-7) 
EDI/OVT-kod 003715988277 
Operatör BAWCFI22

Svenska Semesterförbundet i Finland r.f (FO-nummer 0252198-5) 
EDI/OVT-kod 003702521985 
Operatör BAWCFI22

Du är kanske också intresserad av