Folkhälsa

Programmet för folkhälsoforskning

Folkhälsoforskningsprogrammet inkluderar projekt om hälsofrämjande genom hela livsloppet, projekt som har fokus på hälsa och sjukdom ur ett livsloppsperspektiv samt projekt inom socialgerontologi.

Barn på gården klättrar i klätterställningen.

Kontakt

  • Johan Eriksson

   Programchef

  • tfn:
   040 501 6595

  • Kontakta