Daghem och skola

Aktiviteter för daghem och skola

Vi erbjuder aktiviteter för daghem och skolor och ordnar årligen kampanjer för att uppmuntra till lek och rörelse. Läs mer och kontakta våra sakkunniga för att beställa aktiviteter till ditt daghem eller din skola.