NUOTTI-coachning

NUOTTI-coachning hjälper unga att hitta sin väg

NUOTTI-coachningen riktar sig till 16-29-åriga ungdomar, som behöver stöd i att få kontroll över sitt eget liv och fundera på möjliga studie- eller arbetsplatser. Coachningen är avgiftsfri, administreras av FPA och är ett lättillgängligt stöd i vardagen.

Ung man sitter i en fåtölj och tittar på sin telefon

Under den fem månader långa NUOTTI-coachningen stöder din personliga coach dig att identifiera dina egna styrkor och resurser. Tillsammans funderar ni på framtidsplaner och din yrkesväg. Coachningen planeras enligt dina behov och målsättningar.

Folkhälsans NUOTTI-coachning

Coachningen omfattar 20 x 60 minuters träffar under högst fem månaders tid. Ni träffas i vardagsmiljö, delvis på distans. Vid behov kan ni hålla kontakt också mellan träffarna. Dina närstående eller andra instanser som du samarbetar med kan också delta i träffarna.

Våra NUOTTI-coachar är sakkunniga och utbildade. De är lösningsinriktade och har lång erfarenhet av att arbeta med unga. De har kunskap om och förståelse för olika utmaningar i livet. Våra coachar arbetar i Västra Nyland.

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt riktning i ditt liv!

NUOTTI-coachningen är avgiftsfri, och du kan få rehabiliteringspenning under coachningsperioden.

Ansök via FPA

Du ansöker om NUOTTI-coachning via FPA, och får önska vilken serviceproducent du vill använda.

Du kan själv ta kontakt med det nationella servicenumret för rehabiliteringen, 020 692 205.

FPAs sakkunniga intervjuar den sökande, som sedan får besked om rehabiliteringen.
Man kan också ansöka muntligt.

Länk till FPAs sidor: NUOTTI-coachning | Privatpersoner | FPA (kela.fi)

Ta kontakt

  • Cathrin Nyholm

   NUOTTI-coach

  • tfn:
   044 788 1072

  • Kontakta
  • Pernilla Bäcklund

   NUOTTI-couch

  • tfn:
   044 788 3766

  • Kontakta