Självreglering

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering hänger ihop

Självreglering är en viktig byggsten och en förutsättning för god hälsa och välbefinnande.

Overallklädda barn leker ute på daghemmet Gunghästens gård.

De senaste årens forskning i hjärnans funktioner har med tydlighet visat att hälsofrämjande insatser på olika sätt stöder utvecklingen av självregleringsförmågan. 

Självreglering är människans förmåga att hantera sina känslor, sitt beteende och sina tankar. Förmågan till självreglering är en förutsättning för god hälsa och välbefinnande. 

Vi har på den här sidan samlat de av våra hälsofrämjande verktyg som också stärker barnens självregleringsfärdigheter. Vi hoppas att materialen ger inspiration i arbetet med barnen.

Kontakt

  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Sallinen

   Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 1053

  • Teamansvarig för Språk och samspel

   Visa mer
  • Kontakta