Om Folkhälsan

Om Folkhälsan

Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet. Vi är såväl en serviceproducent och expertorganisation som en medborgarrörelse.

Vår verksamhet i Finland och på Åland omfattar bland annat daghem, stöd för unga, utbildning, service för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ett forskningscentrum i världsklass.

Våra tjänster bygger på evidensbaserad kunskap. Vi driver vår verksamhet hållbart utan kommersiellt vinstintresse.

Vi har jobbat i över ett århundrade som initiativtagare och föregångare. Vi är stolta över det arbete vi tillsammans gör inom olika delar av samhället, från frivilligt engagemang till spetsforskning.

Folkhälsan stöder en hållbar, trygg, hälsosam och aktiv vardag och närmiljö för alla.


Tillsammans - En film om Folkhälsan - För ett bra liv också imorgon. Länk till videon för att spela upp i helskärm.

Strategi 2025

 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf som är huvudföreningen och koncernmodern i Folkhälsan har 15.12.2020 godkänt Folkhälsans strategi 2025. Strategin ger riktningen för verksamheten inom alla de olika delarna av Folkhälsan.

Folkhälsans organisation

Läs mer

Folkhälsans verksamhet bygger på tre centrala värden: kompetens, engagemang och omsorg.

 • Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta nyskapande, kostnadseffektivt och långsiktigt.
 • Vårt engagemang påverkar samhället. Vi tar ansvar för människor, omgivningen och tror på framtiden.
 • Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet och jobbar för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Vi ser människan som en helhet, bemöter alla individuellt och är lättillgängliga.

Folkhälsan – två steg före

Visionen ger riktningen framåt och framhåller vikten av att Folkhälsan är en föregångare. Visionen kan ses som stjärnan som leder organisationen på vägen, men också som ett mått på ambitionsnivån för Folkhälsans verksamhet.

Visionen för serviceproduktion är att fungera innovativt och skapa nytt. Folkhälsan prioriterar nischade kunskapskrävande produkter och nya vårdkoncept, vilka tillsammans ger ett försprång i relationen till andra producenter av vård och omsorg.

Visionen ger också ett stöd för fortsatta satsningar på hälsofrämjande verksamhet. Ett steg före syftar på förebyggande insatser (prevention), två steg före lyfter fram vikten av mångsidig hälsofrämjande verksamhet (promotion).

Inom forskningen ställer visionen krav på internationell framgång. Ett steg före kunde betyda framgångsrik forskning i Finland, medan två steg före innebär förväntningar på att Folkhälsans forskning är konkurrenskraftig med toppforskning i världen.

De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.

Vi har följande policyer:

Folkhälsan är den största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationen i Finland. Hos oss arbetar omkring 1 300 personer i många olika uppgifter. Folkhälsan producerar tjänster inom social- och hälsovård, t.ex. inom äldreomsorg och barnskydd. Folkhälsans forskningscentrum sysselsätter ungefär 200 personer i olika uppgifter. Vi har också många anställda som jobbar med sakkunniguppgifter inom den hälsofrämjande verksamheten.

Läs mera om att jobba på Folkhälsan här.

Kom med, du behövs!

Vill du bli medlem i Folkhälsan eller engagera dig som frivillig? Läs mera här.

Luciainsamlingen hjälper familjer hitta hoppfullheten

Luciainsamlingen samlar in medel för att stöda barnfamiljer som har det svårt i sin vardag. Läs mera här.

Majblomman hjälper barn att växa

Delta i den riksomfattande Majblomsinsamlingen och stöd barnverksamhet i Folkhälsans lokalföreningar. Läs mera här.

Donera och testamentera

Allt Folkhälsan gör i dag har kunnat skapas tack vare donationer och testamenten. Fortfarande är donationer och testamenten mycket viktiga för vårt arbete. Läs mera här.

Administration

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Georg Henrik Wrede och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av

 • Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
 • Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
 • Jessica Ålgars, kommunikationsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
 • Jan Selen, IT-direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
 • Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
 • Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab
 • Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund rf
 • Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum
 • Tomas Järvinen, verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab

Officiell post till kansliet: kansli@folkhalsan.fi 
Obs! På denna e-postadress hanterar vi inte avbokningar utan endast allmänna förfrågningar.

De olika enheterna inom Folkhälsan tar helst emot fakturor som e-fakturor. De elektroniska faktureringsadresserna är följande:

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. (FO-nummer 0213681-7)
EDI/OVT-kod 003702136817
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Fastigheter Ab (FO-nummer 3143179-4)
EDI/OVT-kod 003731431794
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Välfärd Ab (FO-nummer 1801682-8) 
EDI/OVT-kod 003718016828 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab (FO-nummer 1652112-6) 
EDI/OVT-kod 003716521126 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsan Utbildning Ab (FO-nummer 2334857-9) 
EDI/OVT-kod 003723348579 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans förbund r.f. (FO-nummer 1749939-7) 
EDI/OVT-kod 003717499397 
Operatör BAWCFI22

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland (FO-nummer 0205061-8) 
EDI/OVT-kod 003702050618 
Operatör BAWCFI22

Fastighets- och bostadsbolag

Fastighets Ab Folkhälsans Seniorhus i Helsingfors (FO-nummer 0977989-0)
EDI/OVT-kod 003709779890
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Mjölbolstad (FO-nummer 0212740-0) 
EDI/OVT-kod 003702127400 
Operatör BAWCFI22

Fastighets Ab Ulfsberg (FO-nummer 0213873-2) 
EDI/OVT-kod 003702138732 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Folkhälsan Seniora i Ekenäs (FO-nummer 1700129-6) 
EDI/OVT-kod 003717001296 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans Fab Smedsby Gård (FO-nummer 1599846-7) 
EDI/OVT-kod 003715998467 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vanda (FO-nummer 1968070-4) 
EDI/OVT-kod 003719680704 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Mariehamn (FO-nummer 1711802-1) 
EDI/OVT-kod 003717118021 
Operatör BAWCFI22

Bostads Ab Majblomman i Helsingfors (FO-nummer 1895262-4) 
EDI/OVT-kod 003718952624 
Operatör BAWCFI22

Majblommans Parkering Ab (FO-nummer 1967514-7) 
EDI/OVT-kod 003719675147 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Vasa (FO-nummer 2120996-2) 
EDI/OVT-kod 003721209962 
Operatör BAWCFI22

Bab Folkhälsanhuset i Esbo (FO-nummer 2167501-5)
EDI/OVT-kod 003721675015Operatör BAWCFI22

 

Bab Folkhälsanhuset i Pargas (FO-nummer 2223359-3)
EDI/OVT-kod 003722233593
Operatör BAWCFI22

Övriga

Inez och Julius Polins fond (FO-nummer 0117726-2)
EDI/OVT-kod 003701177262
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans forskningsstiftelse-Kansant.tutkimus (FO-nummer 1573484-0) 
EDI/OVT-kod 003715734840 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn (FO-nummer 0873063-0)
EDI/OVT-kod 003708730630 
Operatör BAWCFI22

Stiftelsen Silviahemmet r.s. (FO-nummer 1598827-7) 
EDI/OVT-kod 003715988277 
Operatör BAWCFI22

Svenska Semesterförbundet i Finland r.f (FO-nummer 0252198-5) 
EDI/OVT-kod 003702521985 
Operatör BAWCFI22

Folkhälsans kommunikationsavdelning sköter Folkhälsans allmänna information på koncernnivå, men också information som rör organisationens enskilda enheter i hela Svenskfinland. På vår press och media-sida hittar du vårt pressarkiv, länk till bildbank samt kontaktuppgifter till sakkunniga och ansvariga för de olika juridiska enheterna.

Presskontakt
Kommunikationsdirektör Jessica Ålgars, tfn 040 775 5781