Rehabilitering och terapier

Rehabilitering och terapier

Här har vi samlat information för dig som använder våra rehabiliteringstjänster i Jakobstad, Karleby, Korsholm, Vasa, Helsingfors och Åboland.

Då du är kund hos Folkhälsan är vi fokuserade på dig och hur vi tillsammans skapar den bästa möjliga livskvaliteten. Ibland behöver man hjälp för att komma framåt i livet och orsakerna bakom är alltid unika. Ibland möts vi av utmaningar redan från födseln och andra gånger finns det händelser i livet som skapar hinder för att vi ska kunna leva fullt ut. Tillsammans kan vi arbeta för att ge dig eller ditt barn de bästa förutsättningarna att njuta av livet.

Vi erbjuder terapier åt alla åldersgrupper, utbudet varierar regionalt. 

Ergoterapi 

Ergoterapi syftar till att stöda klientens funktioner i vardagslivet, till exempel i dagliga aktiviteter, arbete, fritid och vila. Inom ergoterapin träffar vi människor som av olika orsaker har svårt att klara sin vardag. Målet är att hitta en balans mellan vardagsaktivitet, vila och fritid.

Om du har har problem med koncentrationen, finmotoriken eller begränsade sociala färdigheter kan du ha nytta av ergoterapi. Ibland kan man också behöva ergoterapi till följd av en sjukdom eller en olycka som gör att man inte klarar sig så bra självständigt.

Fysioterapi 

Inom fysioterapin arbetar vi ofta med barn som på grund av nedsatt funktionsförmåga har svårt att klara sin vardag. Vi jobbar med att öka eller upprätthålla deras fysiska funktionsförmåga och koncentrerar oss på de aktiviteter som är viktiga och meningsfulla i vardagen. 

Vuxna som kommer till oss har ofta neurologiska besvär, såsom stroke, MS, muskelsjukdomar, CP-skada, ryggmärgsskada, olika smärtproblem eller hjärnskada.

Talterapi

Ett barn som kommer till talterapi kan ha svårigheter med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet. I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.
Bakgrunden till barnets svårigheter kan till exempel vara specifik språkstörning, autism, utvecklingsstörning och olika medfödda syndrom.

Vuxna besöker oftast talterapeut på grund av problem med språket eller rösten, och den vanligaste orsaken till språksvårigheterna är stroke.
Behöver du röstvård, eller vill du anlita en av våra talterapeuter som föreläsare inom området röst och röstanvändning? Hör av dig! Vi erbjuder även föreläsningar om tillgänglig kommunikation för barn och vuxna med språkliga svårigheter.

Kommande kurser inom rehabilitering

Här visas kommande kurser och workshops inom rehabilitering.