Våra hus

Folkhälsans hus

Målet med våra Folkhälsanhus är att erbjuda tryggt boende, vård och service på svenska för äldre. Samtidigt vill vi att husen ska vara hälsofrämjande centrum med aktiviteter för människor i olika åldrar.