Publikationer, tidning och material

Publikationer, tidningar och poddar

Folkhälsan producerar och distribuerar en stor mängd kunskapsmaterial. Du hittar dessa i vårt bibliotek som vi kallar Publikationer. Folkhälsan ger även ut tidningen Folkhälsan, och som medlem i Folkhälsan skickas den direkt hem till dig. Vi producerar även poddar kring aktuella ämnen.