Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhets- och jämlikhetsarbete på Folkhälsan

Att känna sig inkluderad, sedd och att bli bemött på lika villkor är viktigt för vårt välmående. Folkhälsan erbjuder inspiration och stöd för arbetet med jämställdhet och jämlikhet.

Att jobba med jämställdhet och jämlikhet med barn och unga skapar fler möjligheter och ett större handlingsutrymme i verksamheten. Genom att synliggöra vilka normer som är ojämlika, kränker, exkluderar eller osynliggör inom verksamheten kan vi förändra vårt bemötande och strukturerna. Målet är en jämställd och jämlik verksamhet, där alla är med på lika villkor, oberoende av kön, ursprung, nationalitet, språk, religion, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller barnen, de unga eller deras nära.

Folkhälsan erbjuder inspiration, stöd, material och kunskap i hur arbetet med jämställdhet och jämlikhet i praktiken kan göras. Vi stöder i processen att jobba med jämställdhets- och likabehandlingsplanerna i skolan och inom småbarnspedagogiken.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av en föreläsning, utbildning eller av att få mer information.

Kontakt

  • Sara Sundell

   Sakkunnig i jämställdhet och jämlikhet

  • tfn:
   050 514 1818

  • Saras arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta