Group Turunen

Ögongenetik

Ärftliga ögonsjukdomar är en komplex och mångfacetterad grupp av tillstånd som kan hota synen. Forskningsgruppens fokus är en detaljerad klinisk fenotypisk karakterisering av genetiska ögonsjukdomar, genupptäckt och funktionell testning av genvarianter i laboratorieanalyser med målet att kunna utveckla behandlingar. Vi använder moderna genetiska metoder inklusive exom-, helgenom- och tredje-generationssekvensering. Vi utför kemiska och cellulära analyser samt använder oss av CRISPR/CAS9-teknik.

Uveal melanomgenetik och BAP1 cancersyndrom: Uveala melanom är den vanligaste primära intraokulära cancern. Det metastaserar hos ungefär hälften av patienterna. Av okända skäl är förekomsten av uveala melanom högst på norra breddgrader. I Finland behandlas alla uveala melanompatienter på Helsingfors universitetssjukhus. Därför har vi en befolkningsövergripande patientsamling. Vi har rapporterat att 2% av de finska uveala melanompatienterna har en mutation i BAP1 -genen, men detta förklarar endast 25% av ärftligheten. För närvarande karakteriserar vi funktionellt de finska varianterna i BAP1 -genen. Vidare söker vi efter nya gener som predisponerar för uveala melanom med hjälp av moderna sekvenseringstekniker.

Ärftliga hornhinnesjukdomar: Vår senaste upptäckt är genen som ligger bakom keratitis fugax hereditaria, en speciell periodisk autoinflammation i hornhinnan. Varianten i inflammasomgenen NLRP3 orsakar detta syndrom, och för närvarande testar vi funktionellt variantens effekter i perifera vita blodkroppar och undersöker potentiella behandlingar. Vi undersöker även flera hornhinnedystrofier (TGFBI-dystrofier, posterior polymorf hornhinnedystrofi, Fuchs hornhinnedystrofi) för att utreda deras genetiska bakgrund i Finland

Ärftliga näthinnesjukdomar: Cirka 60–70% av de ärftliga näthinnedystrofierna, inklusive retinitis pigmentosa och makulär dystrofi, har förklarats genetiskt. Vi samlar in DNA-prover och fenotypisk information för storskalig forskning av nya varianter och gener som ligger bakom sjukdomar vars genetiska bakgrund ännu är oförklarad.

Tidigt debuterande glaukom: Vi undersöker den genetiska bakgrunden till öppenvinkelglaukom som debuterar i ungdomsåren. Vi kommer att använda oss av exomsekvensering för att identifiera nya glaukomgener.

Läs mera

Michael Backlund, PhD, senior post-doctoral researcher

Pauliina Repo, doktorand

Sabita Kawan, doktorand

Inka Penttinen, doktorand

Perttu Liuska, MD, PhD

Heidi Putkuri, studerande

Juho Peltonen, bioinformatiker

Sara Mikkonen, doktorand

Elsa-Leea Kotola, MD PhD studerande

Annamari Immonen, doktorand, optometrist

Julia Krootila, MD studerande

Aleksandra Staskiewicz, studerande

Annika Lipponen, forskningsskötare

Karoliina Ahtola, forskningsskötare

Functional assay for assessment of pathogenicity of BAP1 variants.
Repo PE, Backlund MP, Kivelä TT, Turunen JA. Human Molecular Genetics. 2023. Online ahead of print.

Association of APOE Haplotypes With Common Age-Related Ocular Diseases in 412,171 Individuals.
Liuska PJ, Rämö JT, Lemmelä S, Kaarniranta K, Uusitalo H, Lahtela E, Daly MJ, Harju M, Palotie A, Turunen JA, FinnGen Study. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2023. 

FinnGen provides genetic insights from a well-phenotyped isolated population.
Kurki MI, Karjalainen J, Palta P, Sipilä TP, Kristiansson K, Donner KM, Reeve MP, Laivuori H, Aavikko M, Kaunisto MA, Loukola A, Lahtela E, Mattsson H, Laiho P, Della Briotta Parolo P, Lehisto AA, Kanai M, Mars N, Rämö J, Kiiskinen T, Heyne HO, Veerapen K, Rüeger S, Lemmelä S, Zhou W, Ruotsalainen S, Pärn K, Hiekkalinna T, Koskelainen S, Paajanen T, Llorens V, Gracia-Tabuenca J, Siirtola H, Reis K, Elnahas AG, Sun B, Foley CN, Aalto-Setälä K, Alasoo K, Arvas M, Auro K, Biswas S, Bizaki-Vallaskangas A, Carpen O, Chen CY, Dada OA, Ding Z, Ehm MG, Eklund K, Färkkilä M, Finucane H, Ganna A, Ghazal A, Graham RR, Green EM, Hakanen A, Hautalahti M, Hedman ÅK, Hiltunen M, Hinttala R, Hovatta I, Hu X, Huertas-Vazquez A, Huilaja L, Hunkapiller J, Jacob H, Jensen JN, Joensuu H, John S, Julkunen V, Jung M, Junttila J, Kaarniranta K, Kähönen M, Kajanne R, Kallio L, Kälviäinen R, Kaprio J; FinnGen; Kerimov N, Kettunen J, Kilpeläinen E, Kilpi T, Klinger K, Kosma VM, Kuopio T, Kurra V, Laisk T, Laukkanen J, Lawless N, Liu A, Longerich S, Mägi R, Mäkelä J, Mäkitie A, Malarstig A, Mannermaa A, Maranville J, Matakidou A, Meretoja T, Mozaffari SV, Niemi MEK, Niemi M, Niiranen T, O Donnell CJ, Obeidat ME, Okafo G, Ollila HM, Palomäki A, Palotie T, Partanen J, Paul DS, Pelkonen M, Pendergrass RK, Petrovski S, Pitkäranta A, Platt A, Pulford D, Punkka E, Pussinen P, Raghavan N, Rahimov F, Rajpal D, Renaud NA, Riley-Gillis B, Rodosthenous R, Saarentaus E, Salminen A, Salminen E, Salomaa V, Schleutker J, Serpi R, Shen HY, Siegel R, Silander K, Siltanen S, Soini S, Soininen H, Sul JH, Tachmazidou I, Tasanen K, Tienari P, Toppila-Salmi S, Tukiainen T, Tuomi T, Turunen JA, Ulirsch JC, Vaura F, Virolainen P, Waring J, Waterworth D, Yang R, Nelis M, Reigo A, Metspalu A, Milani L, Esko T, Fox C, Havulinna AS, Perola M, Ripatti S, Jalanko A, Laitinen T, Mäkelä TP, Plenge R, McCarthy M, Runz H, Daly MJ, Palotie A. Nature. 2023.

Functional consequences of pathogenic variant c.61G>C in the inflammasome gene NLRP3 underlying keratitis fugax hereditaria.
Kawan S, Backlund MP, Immonen AT, Kivelä TT, Turunen JA. British Journal of Ophthalmology. 2022. 

Clinical Spectrum and Geographic Distribution of Keratitis Fugax Hereditaria Caused by the Pathogenic Variant c.61G>C in NLRP3.
Immonen AT, Kawan S, Vesaluoma M, Heiskanen JM, Taipale C, Koskinen M, Majander A, Kivelä TT, Turunen JA. American Journal of Ophthalmology. 2021.

Association of the MYOC p.(Gln368Ter) Variant With Glaucoma in a Finnish Population.
Liuska PJ, Lemmelä S, Havulinna AS, Kaarniranta K, Uusitalo H, Laivuori H, Kiiskinen T, Daly MJ, Palotie A, Turunen JA; FinnGen Consortium. JAMA Ophthalmology. 2021.

In Vivo Corneal Confocal Microscopy and Histopathology of Keratitis Fugax Hereditaria From a Pathogenic Variant in NLRP3.
Turunen JA, Immonen AT, Järvinen RS, Kawan S, Repo P, Korsbäck A, Ala-Fossi O, Jaakkola AM, Majander A, Vesaluoma M, Kivelä TT. American Journal of Ophthalmology. 2020.

Population-based analysis of BAP1 germline variations in patients with uveal melanoma.
Repo P, Järvinen RS, Jäntti JE, Markkinen S, Täll M, Raivio V, Turunen JA, Kivelä TT. Human Molecular Genetics. 2019.

Keratoendotheliitis Fugax Hereditaria: A Novel Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome Caused by a Mutation in the Nucleotide-Binding Domain, Leucine-Rich Repeat Family, Pyrin Domain-Containing 3 (NLRP3) Gene.
Turunen JA, Wedenoja J, Repo P, Järvinen RS, Jäntti JE, Mörtenhumer S, Riikonen AS, Lehesjoki AE, Majander A, Kivelä TT. American Journal of Ophthalmology2018.

BAP1 Germline Mutations in Finnish Patients with Uveal Melanoma.
Turunen JA, Markkinen S, Wilska R, Saarinen S, Raivio V, Täll M, Lehesjoki AE, Kivelä TT. Ophthalmology. 2016.

Tero Kivelä, MD PhD, FEBO, professor of ophthalmology 

Anna Majander MD PhD, pediatric ophthalmologist 

Virpi Raivio MD PhD, ocular oncologist and vitreoretinal surgeon 

Minna Vesaluoma, MD PhD, cornea specialist 

Kari Krootila, MD PhD, anterior segment surgeon 

Mika Harju, MD PhD, professor 

Hannes Lohi, PhD, professor 

Maria Kaukonen, post-doctoral researcher 

Heli Skottman, PhD, professor 

Kontakt

  • Joni A. Turunen

  • tfn:
   +358 50 544 9088

  • Kontakta
  • Tero Kivelä

  • tfn:
   +358 10 328 1900

  • Kontakta