Group Turunen

Ögongenetik

Ärftliga ögonsjukdomar är en komplex och mångfacetterad grupp av tillstånd som kan hota synen. Forskningsgruppens fokus är en detaljerad klinisk fenotypisk karakterisering av genetiska ögonsjukdomar, genupptäckt och funktionell testning av genvarianter i laboratorieanalyser med målet att kunna utveckla behandlingar. Vi använder moderna genetiska metoder inklusive exom-, helgenom- och tredje-generationssekvensering. Vi utför kemiska och cellulära analyser samt använder oss av CRISPR/CAS9-teknik.

Uveal melanomgenetik och BAP1 cancersyndrom: Uveala melanom är den vanligaste primära intraokulära cancern. Det metastaserar hos ungefär hälften av patienterna. Av okända skäl är förekomsten av uveala melanom högst på norra breddgrader. I Finland behandlas alla uveala melanompatienter på Helsingfors universitetssjukhus. Därför har vi en befolkningsövergripande patientsamling. Vi har rapporterat att 2% av de finska uveala melanompatienterna har en mutation i BAP1 -genen, men detta förklarar endast 25% av ärftligheten. För närvarande karakteriserar vi funktionellt de finska varianterna i BAP1 -genen. Vidare söker vi efter nya gener som predisponerar för uveala melanom med hjälp av moderna sekvenseringstekniker.

Ärftliga hornhinnesjukdomar: Vår senaste upptäckt är genen som ligger bakom keratitis fugax hereditaria, en speciell periodisk autoinflammation i hornhinnan. Varianten i inflammasomgenen NLRP3 orsakar detta syndrom, och för närvarande testar vi funktionellt variantens effekter i perifera vita blodkroppar och undersöker potentiella behandlingar. Vi undersöker även flera hornhinnedystrofier (TGFBI-dystrofier, posterior polymorf hornhinnedystrofi, Fuchs hornhinnedystrofi) för att utreda deras genetiska bakgrund i Finland

Ärftliga näthinnesjukdomar: Cirka 60–70% av de ärftliga näthinnedystrofierna, inklusive retinitis pigmentosa och makulär dystrofi, har förklarats genetiskt. Vi samlar in DNA-prover och fenotypisk information för storskalig forskning av nya varianter och gener som ligger bakom sjukdomar vars genetiska bakgrund ännu är oförklarad.

Tidigt debuterande glaukom: Vi undersöker den genetiska bakgrunden till öppenvinkelglaukom som debuterar i ungdomsåren. Vi kommer att använda oss av exomsekvensering för att identifiera nya glaukomgener.

Läs mera

Michael Backlund, PhD, äldre post-doctoral forskare

Pauliina Repo PhD student 

Sabita Kawan PhD student 

Inka Penttinen PhD student 

Perttu Liuska MD, PhD student 

Annamari Immonen, PhD student, optometrist 

Julia Krootila, MD student 

Aleksandra Staskiewicz, MSc student 

Mira Järvinen, optometrist 

Annika Lipponen, forskningsskötare 

Karoliina Ahtola, forskningsskötare

Liuska PJ, Lemmelä S, Havulinna AS, Kaarniranta K, Uusitalo H, Laivuori H, Kiiskinen T, Daly MJ, Palotie A, Turunen JA; FinnGen Consortium. Association of the MYOC p.(Gln368Ter) Variant With Glaucoma in a Finnish Population. JAMA Ophthalmol. 2021 Jul 1;139(7):762-768.

Augustine EF, Adams HR, de Los Reyes E, Drago K, Frazier M, Guelbert N, Laine M, Levin T, Mink JW, Nickel M, Peifer D, Schulz A, Simonati A, Topcu M, Turunen JA, Williams R, Wirrell EC, King S. Management of CLN1 Disease: International Clinical Consensus. Pediatr Neurol. 2021 Jul;120:38-51.

Jaakkola AM, Järventausta PJ, Järvinen RS, Repo P, Kivelä TT, Turunen JA. A Novel Missense TGFBI Variant p.(Ser591Phe) in a Finnish Family with Variant Lattice Corneal Dystrophy. Eur J Ophth. In press. 

Liuska PJ, Harju M, Kivelä TT, Turunen JA. Prevalence of MYOC risk variants for glaucoma in different populations. Acta Ophthalmol. In press. 

Repo P, Järvinen RS, Sankila EM, Paavo M, Ellonen P, Kivelä TT, Turunen JA. Identifying Haplotypes in Recessive Inherited Retinal Dystrophies Using Whole-Genome Linked-Read Sequencing. Clin Genet. Clin Genet. 2021 Jan;99(1):193-198. 

Repo P, Jäntti JE, Järvinen RS, Rantala ES, Täll M, Raivio V, Kivelä TT, Turunen JA. Germline loss-of-function variants in MBD4 are rare in Finnish patients with uveal melanoma. Pigment Cell Melanoma Res. Pigment Cell Melanoma Res. 2020 Sep;33(5):756-762. 

Tanigawa Y, Wainberg M, Karjalainen J, Kiiskinen T, Lemmelä S, Turunen JA, Graham R, Havulinna AS, Perola M, Palotie A, FinnGen, Daly MJ, Rivas MA. Rare protein-altering variants in ANGPTL7 lower intraocular pressure and protect against glaucoma. PLOS Genet. 2020 May 5;16(5):e1008682. 

Turunen JA, Immonen AT, Järvinen RS, Kawan S, Repo P, Korsbäck A, Ala-Fossi O, Jaakkola AM, Majander A, Vesaluoma M, Kivelä TT. In Vivo Corneal Confocal Microscopy and Histopathology of Keratitis Fugax Hereditaria from a Pathogenic Variant in NLRP3. Am J Ophthalmol. 2020 Feb 11. 

Repo P, Järvinen RS, Jäntti JE, Markkinen S, Täll M, Raivio V, Turunen JA, Kivelä TT. Population-based analysis of BAP1 germline variations in patients with uveal melanoma. Hum Mol Genet. 2019 Jul 15;28(14):2415-2426.  

Walpole S, Pritchard AL, Cebulla CM, Pilarski R, Stautberg M, Davidorf FH, de la Fouchardière A, Cabaret O, Golmard L, Stoppa-Lyonnet D, Garfield E, Njauw CN, Cheung M, Turunen JA, Repo P, Järvinen RS, van Doorn R, Jager MJ, Luyten GPM, Marinkovic M, Chau C, Potrony M, Höiom V, Helgadottir H, Pastorino L, Bruno W, Andreotti V, Dalmasso B, Ciccarese G, Queirolo P, Mastracci L, Wadt K, Kiilgaard  JF, Speicher MR, van Poppelen N, Kilic E, Al-Jamal RT, Dianzani I, Betti M, Bergmann C, Santagata S, Dahiya S, Taibjee S, Burke J, Poplawski N, O'Shea SJ, Newton-Bishop J, Adlard J, Adams DJ, Lane AM, Kim I, Klebe S, Racher H, Harbour JW, Nickerson ML, Murali R, Palmer JM, Howlie M, Symmons J, Hamilton H, Warrier S, Glasson W, Johansson P, Robles-Espinoza CD, Ossio R, de Klein A, Puig S, Ghiorzo P, Nielsen M, Kivelä TT, Tsao H, Testa JR, Gerami P, Stern MH, Paillerets BB, Abdel-Rahman MH, Hayward NK. Comprehensive Study of the Clinical Phenotype of Germline BAP1 Variant-Carrying Families Worldwide. J Natl Cancer Inst. 2018 Dec 1;110(12):1328-1341. 

Turunen JA, Wedenoja J, Repo P, Järvinen RS, Jäntti JE, Mörtenhumer S, Riikonen AS, Lehesjoki AE, Majander A, Kivelä TT. Keratoendotheliitis Fugax Hereditaria: A Novel Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome Caused by a Mutation  in the Nucleotide-Binding Domain, Leucine-Rich Repeat Family, Pyrin Domain-Containing 3 (NLRP3) Gene. Am J Ophthalmol. 2018 Apr;188:41-50. 

Turunen JA, Markkinen S, Wilska R, Saarinen S, Raivio V, Täll M, Lehesjoki AE, Kivelä TT. BAP1 Germline Mutations in Finnish Patients with Uveal Melanoma. Ophthalmology. 2016 May;123(5):1112-7. 

Tero Kivelä, MD PhD, FEBO, professor of ophthalmology 

Anna Majander MD PhD, pediatric ophthalmologist 

Virpi Raivio MD PhD, ocular oncologist and vitreoretinal surgeon 

Minna Vesaluoma, MD PhD, cornea specialist 

Kari Krootila, MD PhD, anterior segment surgeon 

Mika Harju, MD PhD, professor 

Hannes Lohi, PhD, professor 

Maria Kaukonen, post-doctoral researcher 

Heli Skottman, PhD, professor