Grupp Kere

Tidig ebryonal utveckling och komplexa störningar

Vi fokuserar på geneffekter och nätverk i komplexa fenotyper hos människor. Vi studerar tidig embryonal utveckling och komplexa störningar, många som innehåller en inflammatorisk komponent, såsom preeklampsi, psoriasis och sällsynta immunsystemrelaterade sjukdomar, samt utvecklingsdyslexi. Dessutom har vår grupp ett intresse för jämförande studier mellan människor och andra arter, till exempel hundar. Det finns en stark strategisk synergi mellan projekten, även om de representerar olika fysiologiska system.

Vår forskargrupp grundades 1994. Vi använder moderna genomikverktyg, inklusive DNA och RNA-sekvensering av hög kapacitet. Vi arbetar i nära samarbete med kliniska specialister och ledande experter inom specifika metoder, såsom proteomik, encells transkriptomik och hjärnavbildning, och är aktiva i ett antal internationella konsortier.

Nyligen hade vi ett genombrott i form av ett detaljerat transkriptom av tidiga embryon, och nu är vårt fokus att karakterisera det reglerande nätverket för tidig embryonal utveckling. Vårt senaste arbete har lyfts fram funktionerna i DUX4, en gen som startar aktiveringen av embryot sitt eget genom. Vi har nyligen funnit att en central mekanism i preeklampsi involverar en autoimmunliknande process där skyddet av placentaceller genom uttrycket av en gen som kallas HLA-G är lågt och mammans immunsystem kan attackera moderkakan. Vid psoriasis visade vi att medfödda immunitetsrelaterade signalvägar är aktiva också i icke-immunceller i psoriasishud. Vi har identifierat flera känslighetsgener, till exempel för dyslexi, vilket ger möjligheter att studera de patogenetiska mekanismerna. Vi studerar för närvarande sambandet mellan dyslexi-känslighetsgener och hjärnaktivitet. Våra studier om immunbriststörningar fokuserar på att identifiera gener bakom de nya och sällsynta typerna av sjukdomar. Vi har redan identifierat flera nya gener i ett arbete som fortsättningsvis pågår.

Läs mera

Ledande forskare

Outi Elomaa, PhD, Docent, Administrative Group Leader
Sini Ezer, PhD
Shintaro Katayama, PhD
Eeva-Mari Jouhilahti, PhD
Mari H Tervaniemi, PhD
Jere Weltner, PhD
Satu Wedenoja, MD, PhD, Associated researcher

Doktorander

Lisa Gawriyski, MSc
Elina Tuovinen, MD
Gamze Yazgeldi, MSc

Övrig personal

Eira Leinonen, Research Nurse
Auli Saarinen, Laboratory Assistant

Wedenoja S*, Yoshihara M, Teder H, Sariola H, Gissler M, Katayama S, Wedenoja J, Häkkinen IM, Ezer S, Linder N, Lundin J, Skoog T, Sahlin E, Iwarsson E, Pettersson K, Kajantie E, Mokkonen M, Heinonen S, Laivuori H, Krjutškov K, Kere J*. Fetal HLA-G mediated immune tolerance and interferon response in preeclampsia. EBiomedicine 59:102872, 2020 https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102872

 

Wagner M, Yoshihara M, Douagi I, Damdimopoulos A, Panula S, Petropoulos S, Lu H, Pettersson K, Palm K, Katayama S, Hovatta O, Kere J, Lanner F, Damdimopoulou P. Single cell map of the human ovarian cortex. Nature Commun 11:1147, 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32123174/ 

 

Hirabayashi S, Bhagat S, Matsuki Y, Takegami Y, Uehata T, Kanemaru A, Itoh M, Shirakawa K, Takaori-Kondo A, Takeuchi O, Carninci P, Katayama S, Hayashizaki Y, Kere J, Kawaji H, Murakawa Y. NET-CAGE characterizes the dynamics and topology of human transcribed cis-regulatory elements. Nature Genet 51:1369-1379, 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31477927/

 

Katayama S, Ranga V, Jouhilahti E-M, Airenne TT, Johnson MS, Mukherjee K, Bürglin TR*, Kere J*. Phylogenetic and mutational analyses of human LEUTX, a homeobox gene implicated in embryogenesis. Sci Rep 8:17421, 2018

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30479355/

 

Weltner J, Balboa D, Katayama S, Bespalov M, Krjutškov K, Jouhilahti E-M, Trokovic R, Kere J*, Otonkoski T*. Human pluripotent reprogramming with CRISPR dCas9 activators. Nature Commun 9:2643, 2018

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980666/

 

Töhönen V, Katayama S, Vesterlund L, Jouhilahti E-M, Sheikhi M, Madissoon E, Filippini-Cattaneo G, Jaconi M, Johnsson A, Bürglin TR, Linnarsson S, Hovatta O, Kere J. Novel PRD-like homeodomain transcription factors and retrotransposon elements in early human development. Nature Commun 6:8207, 2015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26360614/

Folkhälsan Research Foundation

Jane and Aatos Erkko Foundation

Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation 

Hannele Laivuori, MD, PhD, and the FINNPEC Consortium

Hannes Lohi, PhD, Professor, and the DoGA Consortium

Timo Otonkoski, MD, PhD, Professor

Mikko Seppänen, MD, PhD

Juha Tapanainen, MD, PhD, Professor

Kontakt

  • Juha Kere

   Gruppledare

  • tfn:
   +46 73 421 3550

  • Kontakta