Grupp Udd

Forskningsgruppen för neuromuskulära sjukdomar

Forskningsgruppens mål är att klarlägga de molekylärbiologiska orsakerna och de patogenetiska mekanismerna vid ärftliga neuromuskulära sjukdomar, framför allt titinopatier, andra distala myopatier och progressiva dystrofier.

Gruppen leder den världsomspännande forskningen kring främst två grupper av genetiska muskelsjukdomar: distala myopatier och typ 2 av myoton muskeldystrofi (DM2). Av de distala myopatierna har tibial muskeldystrofi visat sig vara den vanligaste muskelsjukdomen i Finland, och flera andra titinmutationsvarianter förekommer i andra europeiska länder. Welanders distala myopati förekommer både i Finland och i Sverige och flera helt nya former av distala myopatier har beskrivits och identifierats.

Gällande DM2 har forskningsgruppen tidigare identifierat unika förändringar i muskel och utarbetat klinisk genetisk diagnostik.

Gruppledaren är ordförande för det internationella ENMC-baserade DM2-konsortiet för att samordna forskningen. Pågående projekt söker förklaringar till sjukdomsmekanismen som kunde ge behandlingsmöjligheter. DM2 har vuxit i betydelse då redan över 250 patienter identifierats i Finland och genfelets frekvens verkar ligga på 1/2000, vilket är enormt högt.

Gruppen fortsätter även sökandet efter sjukdomsgenerna i en mängd andra ärftliga muskelsjukdomar i samarbete med forskningsgrupper inom Finland och utomlands. Under de senaste 6 åren har mutationer hos sju helt nya genetiska muskelsjukdomar identifieras. Resultaten av forskningen leder till säkrare diagnostik, bättre vårdprogram och till arbetshypoteser för terapeutiska möjligheter, vilka till en del redan initierats i form av projekterad terapi av alfa-sarkoglykanopati i samarbete med franska Genethon.

Läs mera

Post-Doc forskare

Per Harald Jonson, PhD

Jaakko Sarparanta, PhD

Marco Savarese, PhD

Anna Vihola, PhD

Doktorander

Meharji Arumilli, MSc (part time)

Mridul Johari, MSc

Magistersstuderande

Linda Forss (BSc)

Studerande

Anna Vainio (BSc)

Övrig personal

Helena Luque, BSc, Forskningsassistent

Merja Soininen, Laboratorieassistent

Hackman P., Vihola A., Haravuori H., Marchand S., Saraparanta J., de Seze J., Peltonen L., Richard I. and Udd B. Tibial muscular dystrophy (TMD) is a titinopathy - caused by mutations in TTN, the gene encoding the giant skeletal muscle protein titin. Am J Hum Genet 2002. 71:492-500.

Lange S., Xiang F., Yakovenko A,, Vihola A., Hackman P., Rostkova E., Kristensen J., Brandmeier B., Franzen G., Hedberg B., Gunnarsson LG, Hughes SM, Marchand S, Sejersen T, Richard I, Edström L, Ehler E, Udd B, Gautel M. (2005). The Kinase Domain of Titin Controls Muscle Gene Expression and Protein Turnover. Science 2005, 10;308(5728):1599-603.

Hackman P, Marchand S, Sarparanta J, Vihola A, Pénisson-Besnier I, Eymard B, Pardal-Fernández JM, Hammouda EH, Richard I, Illa I, and Udd B. Truncating mutations in C-terminal titin may cause more severe tibial muscular dystrophy (TMD). Neuromuscular Disorders 2008 18(12):922-8.

Raheem O, Olufemi S, Bachinski L, Vihola A, Sirito M, Holmlund-Hampf J, Haapasalo H, Li Y, Udd B and Krahe R. Mutant (CCTG)n expansion causes abnormal expression of ZNF9 in myotonic dystrophy type 2 (DM2). Am J Pathol 2010; 177:3025-36.

Sarparanta J, Jonson PH, Golzio C, Sandell S, Luque H, Screen M, McDonald K, Stajich JM, Mahjneh I, Vihola A, Raheem O, Penttilä S, Lehtinen S, Huovinen S, Palmio J, Tasca G, Ricci E, Hackman P, Hauser M, Katsanis N, Udd B. Mutations affecting the cytoplasmic functions of the co-chaperone DNAJB6 cause limb-girdle muscular dystrophy. Nat Genet. 2012 44(4):450-5.

Hackman, P., Sarparanta, J., Lehtinen, S., Vihola, A., Evilä, A., Jonson, H., Luque H., Kere, J., Screen, M., Chinnery, P.F., Åhlberg, G., Edström, L., Udd, B. Welander distal myopathy is caused by a mutation in the RNA-binding protein TIA1. Annals of Neurology 2013. 73, 4, p. 500-509

Evilä A, Vihola A, Sarparanta J, Raheem O, Palmio J, Sandell S, Eymard B, Illa I, Rojas-Garcia R, Hankiewicz K, Negrão L, Löppönen T, Nokelainen P, Kärppä M, Penttilä S, Screen M, Suominen T, Richard I, Hackman P, Udd B. Atypical phenotypes in titinopathies explained by second titin mutations. Ann Neurol. 2014 75(2):230-40.

Charton K, Sarparanta J, Vihola A, Milic A, Jonson PH, Suel L, Luque H, Boumela I, Richard I, Udd B. CAPN3-mediated processing of C-terminal titin replaced by pathological cleavage in titinopathy. Hum Mol Genet. 2015 Jul 1;24(13):3718-31

Huovinen S, Penttilä S, Somervuo P, Keto J, Auvinen P, Vihola A, Huovinen S, Pelin K, Raheem O, Salenius J, Suominen T, Hackman P, Udd B. Differential Isoform Expression and Selective Muscle Involvement in Muscular Dystrophies. Am J Pathol. 2015 Oct;185(10):2833-42.

Evilä A, Arumilli M, Udd B, Hackman P. Targeted next-generation sequencing assay for detection of mutations in primary myopathies. Neuromuscul Disord. 2016 Jan;26(1):7-15

Folkhälsan Research Foundation

Association Française contre les Myopathies (AFM)

Finska Läkaresällskapet (“Medical Society of Finland”)

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa (“Life and Health Medical Fund”)

Sigrid Jusélius Foundation

Academy of Finland

VTR( EVO) Governmental Grants

Magnus Ehrnrooth Foundation

Jane and Aatos Erkko Foundation

The Neuromuscular diagnostic Unit at Tampere University Hospital (TAYS): Johanna Palmio MD PhD, Sini Penttilä MSc, Tiina Suominen, PhD, Sara Lehtinen, MSc, Sanna Huovinen MD

dr. Isabelle Richard, Généthon, Evry, France

prof. Ana Ferreiro, Paris, France

prof. Mathias Gautel Kings College London, England,

doc. Carina Wallgren-Pettersson, Folkhälsan Research Center

doc. Katarina Pelin, Faculty of bioscience, University of Helsinki

prof. Ralf Krahe, Univ. of Texas, Houston, USA;

prof. Nigel Laing, Univ. of Western Australia, Perth, Australia

MD Giorgio Tasca, Catholic University of Rome, Italy

doc. Petri Auvinen, Institute of Biotechnology, University of Helsinki

Kontakt

  • Bjarne Udd

   Gruppledare

  • tfn:
   029 412 5741

  • Kontakta