8.10 kl 17:00-19:00: Stödtecken och symboler som stöd i vardagen (Lovisa)

Startdatum: 08.10.2024
Kursperiod: 08.10.2024 - 08.10.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland -
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.06.2024 07.00
Anmälan stänger: 03.10.2024
Kurskod: 18K20004016
Anmäl dig här

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Möter du i ditt arbete personer som drar nytta av visuellt stöd. Kom med på gruppträffar där vi varvar teori och lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen.


Träffarna ordnas i Lovisa. Närmare uppgifter om plats kommer senare.


Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna.


Vi träffas en gång under hösten,


Ingen avgift.

Anmäl dig här

Tider :

08.10.2024 17.00 - 19.00