NFBO Forum- Framtiden, hopp och resiliens

Startdatum: 13.09.2024
Kursperiod: 13.09.2024 - 13.09.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Saija Westerlund-Cook
saija.westerlund-cook@folkhalsan.fi
044-7886283
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.05.2024 00.00
Anmälan stänger: 13.09.2024
Kurskod: 18FM0004008
Anmäl dig här

Framtiden, hopp och resiliens


13.9.2024 kl. 9.00-12.00, online eller THL/Helsingfors


 


Kom och lyssna på talturer samlade via NFBO (Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt Finlands forum och bekanta dig med verksamheten! Programmet går på finska, svenska och engelska.


9.00 Tillfället öppnas


9.05-9.35 Framtidsmakt, Sanna Rekola


Framtidsmakt betyder makt att påverka vad som anses möjligt och önskvärt i framtiden.


Att utöka framtidsmakt handlar bl.a. om att bjuda in till framtidsdiskussioner, att se till att röster som blivit ouppmärksammade får höras, att ha mångsidiga framtidsvisioner och att skapa förutsättningar för ett framtidstänk hos en mångfald. I en tid av kriser och överraskningar behöver vi nya riktningar och en mångstämmig diskussion kring en hurudan framtid vi vill skapa tillsammans. Beslut och val som görs nu har långtgående konsekvenser. Framtiderna är för viktiga för att överlämnas åt några få. Tulevaisuusvalta - Sitra  (TALTUREN ÄR PÅ FINSKA)


9.35-10.35 Vulnerable Internet, Niels-Christian Dybdahl Bilenberg


Young people in vulnerable positions come together in various online communities, for better or worse. Niels-Christian provides an introduction to some of these communities, what motivates young people to get involved, and, importantly, how professionals need to actively engage with the online behavior of young people in these communities. Niels-Christian will share experiences with different forms of positive online alternatives, discussing how these can contribute positively to the emotional and mental well-being of young people. He will also highlight potential pitfalls for social welfare organizations or professionals when making themselves accessible online.


10.50-11.05 Framtiden är här: intervjuträning med avatarer, Rasmus Ahlgren


Framtidens utbildning är redan här. I det här föredraget får du lära dig hur du kan öva på att fråga barn om våld med hjälp av Avatar-teknik. Avatar Training (ai-avatartraining.com)


11.05-11.30 Right to belong, Niina Junttila


 


Ungefär var tredje ungdom upplever återkommande ensamhet eller känsla av utanförskap, och i värsta fall osynlighet. Långvarig ensamhet och utanförskap försvagar både psykiska och fysiska välbefinnandet, inlärningsförmågan och möjligheterna att integreras som en del av gemenskaper. Risken för utsatthet, självskadebeteende, våld och radikalisering ökar. Vi har många sätt att minska ensamhet på individnivå, men det görs effektivast tillsammans. Det krävs framförallt förändringar i vad vi tänker om andra och hur vi agerar i våra gemenskaper. (TALTUREN ÄR PÅ FINSKA)


Ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa - Right to Belong


11.30 -11.55 Ungdomar, hopp och agens i våldsförebyggande arbete, Ilona Mäki


I talturen får vi kunskap som samlats via samskapande: ungdomars goda relationer, fenomenet våld i nära relationer och tillgängliga tjänster. Samarbetet med unga har förutom via sociala medier också förverkligats via skolor, lokala happenings och i miljöer där ungdomar spenderar sin fritid. (TALTUREN ÄR PÅ FINSKA)


11.55-12 Konferensen i Köpenhamn: NFBO – Nordic Association for Preventing Child Abuse And Neglect


 


Forumet ordnas som ett samarbete mellan NFBO, Ensi-ja turvakotien liitto, Barnahus och Folkhälsan.

Anmäl dig här

Tider :

13.09.2024 09.00 - 12.00 På distans