Öppna dörrar -kurs för närståendevårdare i Östra Nyland

Startdatum: 15.10.2024
Kursperiod: 15.10.2024 - 26.11.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans utrymmen i Borgå - Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå
Visa på karta
Kontakt: Viviane Azema
Viviane.azema@folkhalsan.fi
044-7883772
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2024 00.00
Kurskod: 180K0017001
Anmäl dig här

Öppna dörrar -kurs
för dig som har omsorg om en närstående i Östra Nyland


En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård eller omsorg


Under kursen behandlar vi vad närståendevård innebär ur olika synvinklar och tar upp bl.a. samhällets stöd till närståendevårdare och kunskap för omsorg och vård i hemmet. Vi diskuterar också förändringar i livet samt källor till kraft. Kursen leds av erfarna ledare och diskussionerna är konfidentiella. Du behöver inte ha avtal om stöd för närståendevård för att delta i kursen.


Kursdatum:
Tisdagarna 15.10, 29.10, 12.11, 26.11.2024 kl. 10-14.00


Plats:
Kvartersklubben i Borgå, Alexandersbågen 12B, 06100 Borgå.


Tilläggsinformation och anmälan: Viviane Azema, tfn. 044 788 3772 eller viviane.azema@folkhalsan.fi


Anmälan kan även göras direkt på nätsidan.

Anmäl dig här

Tider :

15.10.2024 10.00 - 14.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
29.10.2024 10.00 - 14.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
12.11.2024 10.00 - 14.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå
26.11.2024 10.00 - 14.00 Folkhälsans kvartersklubb i Borgå