Vårens Vardagskraft-grupp

Startdatum: 07.05.2024
Kursperiod: 07.05.2024 - 11.06.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Michaela Holm
michaela.holm@folkhalsan.fi
044-7883604
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 25.03.2024 08.00
Anmälan stänger: 24.04.2024
Bilagor:
Kurskod: 18FM0013008

Har du barn i åldern 4-9 som kan vara impulsivt och känslostarkt? Har ditt
barn svårt att koncentrera sig, kommunicera eller uttrycka sig språkligt? Då
kan det vara bra att få möta andra föräldrar i liknande situation och diskutera
och reflektera tillsammans med dem och med sakkunniga inom området.


En liten stund kan betyda mycket - välkommen med i


Vårens Vardagskraft-grupp


Folkhälsan ordnar under våren en avgiftsfri
föräldragrupp med fem träffar. Utgående från
olika teman delar vi erfarenheter och tankar
kring föräldraskap samt bemötande av barn
som kan behöva lite extra stöd.
Träffarna hålls virtuellt i en sluten grupp. Vi
träffas kl. 12-13.30 med start 7.5.2024.


Anmälan: senast 24.4 till
https://link.webropol.com/s/vardagskraft2024


eller per telefon

Tider :

07.05.2024 12.00 - 13.30 På distans
14.05.2024 12.00 - 13.30 På distans
21.05.2024 12.00 - 13.30 På distans
04.06.2024 12.00 - 13.30 På distans
11.06.2024 12.00 - 13.30 På distans