Yrkesexamen i Idrott och Träning- Motionsrådgivare YE & Auktoriserad Personlig Tränare

Startdatum: 28.01.2021
Kursperiod: HT 28.01.2021 - 31.12.2021, VT 01.01.2022 - 27.05.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Kontakt: Stefan Westerback
stefan.westerback@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.07.2020
Anmälan stänger: 24.01.2021
Kurskod: 38SI0100542
Kurspris: 2200,00 €
Anmäl dig här

Du kan nu för andra gången avlägga Yrkesexamen i Idrott och Träning, kompetensområde idrott (du blir Motionsrådgivare YE) på Solvalla Idrottsinstitut i Esbo. Samtidigt går det att avlägga Auktoriserad Personlig Tränare -examen. Folkhälsan är den enda som erbjuder denna möjlighet på svenska. Folkhälsans utbildningshelhet är både innehållsmässigt samt personalmässigt professionellt uppbyggd och helheten utvecklas hela tiden.


 


Utbildningen tar 1,5 år i anspråk och är uppbyggd som flerformsstudier. Närstudietillfällen hålls ca 1 gång per månad och däremellan utför du distansstudier i olika former.


Studerandevalet sker på basen av ansökan och eventuellt intervju. Anmälan görs via Folkhälsans nätsidor.


 


Minimikrav för utbildningen är avklarad Grundskola men ju mera tidigare studie-erfarenhet du har desto lättare har du att klara av dessa studier. Även kännedom från idrotts/må bra världen samt egen mångsidig träningsbakgrund underlättar studierna. Det viktigaste är att den sökande känner varmt för att kunna hjälpa andra människor gällande välmående och träning.
Vid behov ber Folkhälsan dig att lämna in betyg, intyg eller CV efter anmälningen.


 


Hälsokrav; läs mera: https://studieinfo.fi/wp/yrkesutbildning/sokandes-halsotillstand/halsokrav-inom-examina-inom-idrott/För vem? 
Utbildningen är för dig som saknar en yrkesutbildningsexamen, har behov av omskolning eller inte har möjlighet att studera heltid.


Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier så att en ungefärlig timfördelning är 50 % - 50 %. Närstudierna sker fyra dagar, oftast torsdag-söndag ca en gång i månaden.


 


Vad ingår i utbildningen? 
Du läser bl.a. ämnen som anatomi, fysiologi, kost samt didaktik.
Examentillfällena består av fyra examensdelar och för examensprocessen sammanställs en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK).


Examensdelarna är


Arbete i en verksamhetsmiljö för idrott, 30 kp


Främjande av fysiska aktiviteter för vuxna, 60 kp


Individuell instruktion i motion, 30 kp


Verksamhet som företagare inom motionsbranschen, 30 kp


 


Du kan söka erkännande av kunnande för högst 25kp för tidigare visat kunnande i studiehelheterna.


 


Läs mer på:


- https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/2598340 


- https://studieinfo.fi/wp/vuxenutbildning-3/funderar-du-pa-vuxenutbildning/tillgodoraknande-av-tidigare-studier/


 


Vad kostar utbildningen? 
Du betalar en anmälningsavgift på 250€ samt 3 x terminsavgift på 650€, totalt 2200€. Undervisningen samt studiematerialen ingår i detta pris. 


På Solvalla finns det möjligheter till kost och logi mot extra ersättning.


 


Datumplan 
Ansökningstid: Öppnar sommaren 2020
Datumplan för Yrkesexamen i Idrott + Personlig tränare är:


Termin 1 – 28.1.2021 – 13.6.2021


Termin 2 – 2.9.2021 – 12.12.2021


Termin 3 – 19.1.2022 – 27.5.2022


Strukturskiss 
Strukturen för deltidsprogrammet är att uppnå målet med examen på tre (3) terminer. Men alla följer sin egen PUK (Personlig Utvecklingsplan för Kunnandet).


 

Anmäl dig här