Resurscentret Föregångarna

Välkommen till Föregångarna

Föregångarna hjälper dig att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Nyckelorden i verksamheten är IRHV som står för information, rådgivning, handledning och vägledning.

Föregångarna har sommarstängt 1.7-28.7 och öppnar igen 29.7 kl 9.00.

 Alla har en plats i livet – vi hjälper dig att hitta din

Resurscentret Föregångarna

Tid: Öppet kl. 9-15
Plats: Hartmans hus, 4. vån.
Adress: Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 Vasa
Telefon: 050 913 11 33

Resurscentret Föregångarna är en ungdoms- och arbetsverkstad som grundades i Vasa år 2000.

Syftet med verksamheten är att stöda personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som främjar individens välmående och utveckling. Detta sker genom individuell handledning som erbjuds av professionella handledare i en daglig verksamhet eller via konsultationer. Man kan ta del av Föregångarnas verksamhet under en kortare eller längre tid, beroende på vilka mål som satts upp.

Service & tjänster

Uppsökande ungdomsarbete är en frivillig tjänst för alla ungdomar mellan 16-28 år som är i behov av någon form av hjälp eller stöd. Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att fånga upp ungdomar som behöver stöd, hjälpa dem i olika ärenden samt vid behov lotsa dem vidare till nödvändiga tjänster. Genom detta arbete strävar man till att minska och motarbeta risken att unga slås ut och marginaliseras.

Vem som helst kan ta kontakt med uppsökande ungdomsarbete, såväl ungdomen själv som andra personer i ungdomens liv. Tveka inte att ta kontakt i såväl stora som små frågor! Den uppsökande ungdomsverksamheten vid Resurscentret Föregångarna arbetar med ungdomar i Vasa, Vörå, Malax och Korsnäs.

Du som är 16 - 28 år kan delta i daglig verksamhet vid ungdomsverkstaden RAMP.

Vi finns här för dig som behöver ett ställe att komma till för att upprätthålla goda rutiner. På RAMP har du tid att i lugn och ro ordna din vardag och fundera på vad du vill studera eller jobba med i framtiden. Vi finns här även för dig som redan har en studieplats. Vi stöder dig om du har svårt att komma vidare i studierna i samarbete med din skola. Då du deltar i ungdomsverkstadsverksamheten får du individuell handledning och har även tillgång till stödsamtal med vår individuella handledare.

Om du är intresserad att börja i den dagliga verksamheten kan du:

 • ta kontakt med oss på Föregångarna direkt
 • prata med kurator eller studievägledare vid din läroinrättning
 • komma hit på besök med din nepsycoach eller någon annan stödperson

Vi har non-stop antagning så du kan börja när som helst under året.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten är en daglig verksamhet finns för dig som är arbetslös arbetssökande och vill hitta en väg framåt mot arbetsliv eller studier. Här kan du i en trygg miljö utforska dina val och i lugn och ro planera för framtiden.

Här får du både delta i gruppaktiviteter och jobba med egna projekt som främjar ditt välmående och höjer din kunskap.

Ta kontakt så berättar vi mer! 

Kontakt

  • Petra Bengs

   Enhetschef, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 913 1133

  • Kontakta Petra gällande studiebesök, olika samarbeten, projekt och förfrågningar om workshopar eller föreläsningar. Som arbetsgivare kan du också ta kontakt, om du är intresserad av samarbete t.ex. kring arbetsprövning i din organisation eller är i behov av arbetskraft. Om du är osäker på vem du skall kontakta på Föregångarna, så kan du alltid kontakta Petra.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Daniel Åkermark

   Koordinator ULA-nätverket/biträdande enhetschef

  • tfn:
   050 593 5607

  • Du kan kontakta Daniel gällande alla ärenden som berör verkstadsnätverket ULA.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Kaj Sjöberg

   Vägledare, uppsökande ungdomsarbete

  • tfn:
   050 359 3533

  • Du kan kontakta Kaj om du är mellan 16 och 29 år gammal och har frågor gällande studier, jobb, hälsa eller ekonomi som du skulle vilja ha hjälp med. Du kan också kontakta Kaj i frågor gällande din militär- och civiltjänstgöring.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Michelle Henriksson

   Vägledare, uppsökande ungdomsverksamhet

  • tfn:
   050 453 0124

  • Du kan kontakta Michelle om du är mellan 16 och 29 år gammal och har frågor gällande studier, jobb, hälsa eller ekonomi som du skulle vilja ha hjälp med. Du kan också kontakta Michelle i frågor gällande din militär- och civiltjänstgöring.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Fredrika Nyqvist

   Pedagogisk handledare

  • tfn:
   044 788 3715

  • Du kan kontakta Fredrika om du är studerande och känner att du är i behov av extra stöd i dina studier. Fredrika erbjuder också hjälp i frågor kring studieteknik, lärande och livshantering.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Westeråker

   Pedagogisk handledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 382 7070

  • Du kan kontakta Joakim om du är studerande och känner att du är i behov av extra stöd i dina studier. Joakim erbjuder också hjälp i frågor kring studieteknik, lärande och livshantering.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Andreas Svahn

   Handledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 550 4131

  • Andreas ansvarar för den rehabiliterande arbetsverksamheten vid Föregångarna. Du kan kontakta Andreas om du saknar en studie- eller arbetsplats och vill ta del av Föregångarnas dagliga verksamhet eller vill fundera på något annat alternativ för att hitta en ny riktning i livet.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Kentta

   Individuell handledare

  • tfn:
   044 788 1107

  • Kontakta