Resurscentret Föregångarna

Välkommen till Föregångarna

Föregångarna hjälper dig att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Nyckelorden i verksamheten är IRHV som står för information, rådgivning, handledning och vägledning.

 Alla har en plats i livet – vi hjälper dig att hitta din

Resurscentret Föregångarna

Tid: Kl. 9-15
Plats: Hartmans hus, 4. vån.
Adress: Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 Vasa
Telefon: 050 453 0124

Resurscentret Föregångarna är en ungdoms- och arbetsverkstad som grundades i Vasa år 2000.

Syftet med verksamheten är att stöda personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som främjar individens välmående och utveckling. Detta sker genom individuell handledning som erbjuds av professionella handledare i en daglig verksamhet eller via konsultationer. Man kan ta del av Föregångarnas verksamhet under en kortare eller längre tid, beroende på vilka mål som satts upp.

Service & tjänster

Känns det trögt att komma igång med jobbsökningen?
Hittar du inga jobb att söka?
Funderar du på hur du kan skriva en bra arbetsansökan och ett snyggt CV?
Grubblar du på hur du ska förbereda dig inför en kommande arbetsintervju?
Hur går du till väga med en ”öppen ansökan”?

Resurscentret Föregångarna kan hjälpa dig
På Föregångarna har vi många års erfarenhet av att skräddarsy lösningar för arbetssökande. Våra arbetsmetoder har visat sig ge goda resultat när det gäller att hitta arbete och komma vidare i karriären. Verksamheten bygger på mångprofessionell och individuell handledning. Vid sidan av den dagliga jobbsökningen ingår också projektarbeten, föreläsningar, kreativitetsträning, studiebesök och andra aktiviteter i programmet. Vi beaktar din personliga situation och gör tillsammans upp en individuell plan.

För vem finns vi?
Vi finns till för dig som är arbetssökande. Alla yrkesbranscher och åldrar finns representerade bland deltagarna vid Föregångarna och målsättningen är att du ska hitta arbete, arbetsprövning, studier eller annan lämplig lösning. Vi jobbar tillsammans för att hitta en vettig lösning som passar och som på sikt gagnar just dig.

Går det knaggligt med studierna? 

Är du skoltrött?  
Suger det?
Har du leidon av att ligga där hemma?
 

Då kanske Ramp är något för dig!

Vad är RAMP?

RAMP finns till för dig som är mellan 16 och 29 år som studerar eller har studier i sikte. Till RAMP kan du exempelvis komma:

 • Via din skola (utbildningsarrangör, t.ex. gymnasiet eller yrkesskola). Prata med skolans kurator eller studiehandledaren.
 • Via socialbyrån på din hemort.
 • Genom att ta kontakt med oss direkt.

Vad gör vi på RAMP?

På RAMP kan du i samarbete med din skola utföra vissa studier som du har ogjort eller blivit efter i, få hjälp med att ta examen eller på annat sätt få stöd i studierna.

Ett alternativ är också att få en andningspausi studierna och få tid att fundera på vad du egentligen vill studera eller jobba med i framtiden eller förbereda dig inför studier. Du kan också välja att studera kurser eller jobba på att förbättra din finska, din kunskap inom datorer o.s.v. Vi gör tillsammans upp en plan som utgår från dig och dina mål.

Vi jobbar också med:

 • Personlig utveckling
 • Konst och kreativitet
 • Studieteknik
 • Studiebesök till skolor och arbetsplatser
 • Utflykter och kultur
 • Att prova på olika hobbyn
 • Egna projekt där man själv väljer vad man gör. Det kan vara allt från att fotografera, baka, måla till att skriva, sy kläder eller snickra.
 • Livshantering där fokus är att upprätthålla vardagliga rutiner så som att stiga upp i tid, laga mat, få ordning på och lära sig hantera den personliga ekonomin med mera.

Hur länge är jag på RAMP och vad händer sen?

Hur länge du är på RAMP beror helt på behov och vad vi kommer överens om med den sändande instansen (d.v.s. skolan, socialen).  

Efter att du varit på RAMP återvänder du till skolan eller byter vid behov linje eller skola vid felval. Du kan också slussas över till vår jobbsökarlinje ifall ditt mål är att få ett jobb. 

 

Den uppsökande ungdomsverksamheten vid Resurscentret Föregångarna strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats. Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att hitta och lotsa ungdomar till en relevant service. Genom detta arbete strävar vi till att minska och motarbeta risken att den unga slås ut och marginaliseras.

Den uppsökande verksamheten förbereder ungdomar att hitta och ta emot rätt sorts hjälp. När personen är redo för nästa skede slussas den unga vidare till Föregångarna eller till andra instanser såsom vård, rehabilitering eller annan gynnsam lösning.

Skolsamarbete

Resurscentret Föregångarna har många års erfarenhet av skolsamarbete och har samarbetsavtal med ett antal utbildningsinstanser. Via skolsamarbetet ger vi vägledning åt studerande som av olika orsaker har svårigheter i sina studier samt åt studeranden som håller på att avbryta eller redan har avbrutit sina studier.

Mål och syfte

 • Motverka skolavbrott.
 • Utveckla samarbetet mellan främst verkstäder och skolor men även övriga instanser som ger stöd åt ungdomar.
 • Stöda och ge vägledning vid stadieövergångar.

Vi erbjuder

 • Råd och information åt unga som står i beråd att avbryta eller har avbrutit sina studier alternativt vars studier inte framskrider i önskad takt.
 • Stöd för att främja den personliga studie- eller arbetsförmågan.
 • Studierådgivning samt konsultationer angående livshantering, hälsa och motion m.m.

För tillfället har vi samarbetsavtal med följande utbildningsinstanser:

Vasa yrkesinstitut
Yrkesakademin i Österbotten
Vasa Gymnasium
Vasa Övningsskolas gymnasium
Vörå idrotts- och samgymnasium
Korsholms gymnasium
Gymnasiet i Petalax

Behöver ditt företag/organisation förstärkning? Genom att ta kontakt med Resurscentret Föregångarna kan du finna den du söker!

På Föregångarna finns arbetssökande med olika utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet i åldern 17-60. Det finns en mängd flexibla lösningsmodeller och stöd tillgängliga vid nyanställningar. Du har möjligheter att direkt anställa eller att genom arbetsprövning låta arbetssökande bekanta sig med ditt företag.

Verkar detta intressant?

Kontakta Daniel eller Christel

Kontakt

  • Petra Bengs

   Enhetschef, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 913 1133

  • Kontakta Petra gällande studiebesök, olika samarbeten, projekt och förfrågningar om workshopar eller föreläsningar. Som arbetsgivare kan du också ta kontakt, om du är intresserad av samarbete t.ex. kring arbetsprövning i din organisation eller är i behov av arbetskraft. Om du är osäker på vem du skall kontakta på Föregångarna, så kan du alltid kontakta Petra.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Daniel Åkermark

   Koordinator ULA-nätverket/biträdande enhetschef

  • tfn:
   050 593 5607

  • Du kan kontakta Daniel gällande alla ärenden som berör verkstadsnätverket ULA.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Kaj Sjöberg

   Vägledare, uppsökande ungdomsarbete

  • tfn:
   050 359 3533

  • Du kan kontakta Kaj om du är mellan 16 och 29 år gammal och har frågor gällande studier, jobb, hälsa eller ekonomi som du skulle vilja ha hjälp med. Du kan också kontakta Kaj i frågor gällande din militär- och civiltjänstgöring.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Michelle Henriksson

   Vägledare, uppsökande ungdomsverksamhet

  • tfn:
   050 453 0124

  • Du kan kontakta Michelle om du är mellan 16 och 29 år gammal och har frågor gällande studier, jobb, hälsa eller ekonomi som du skulle vilja ha hjälp med. Du kan också kontakta Michelle i frågor gällande din militär- och civiltjänstgöring.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Fredrika Nyqvist

   Pedagogisk handledare

  • tfn:
   044 788 3715

  • Du kan kontakta Fredrika om du är studerande och känner att du är i behov av extra stöd i dina studier. Fredrika erbjuder också hjälp i frågor kring studieteknik, lärande och livshantering.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Joakim Westeråker

   Pedagogisk handledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 382 7070

  • Du kan kontakta Joakim om du är studerande och känner att du är i behov av extra stöd i dina studier. Joakim erbjuder också hjälp i frågor kring studieteknik, lärande och livshantering.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Andreas Svahn

   Handledare, Resurscentret Föregångarna

  • tfn:
   050 550 4131

  • Andreas ansvarar för den rehabiliterande arbetsverksamheten vid Föregångarna. Du kan kontakta Andreas om du saknar en studie- eller arbetsplats och vill ta del av Föregångarnas dagliga verksamhet eller vill fundera på något annat alternativ för att hitta en ny riktning i livet.

   Visa mer
  • Kontakta