Gruppledare i seniorverksamheten

Gruppledare i seniorverksamheten

Du leder grupper som riktar sig till seniorer i olika åldrar, från nyblivna pensionärer till 90+. Aktiviteter för grupperna kan vara temadiskussioner, minnesträning, balansträning, promenader och matglädje.

 

Var? Du leder gruppen i ett av Folkhälsan husen eller i andra utrymmen i regionen. Tillfällena kan hållas inomhus eller utomhus och vissa grupper kan ske virtuellt.
 
När? Du kan leda gruppen dagtid, kvällstid eller veckoslut. Uppdraget kan vara fortlöpande, 1 gång/vecka till 1 gång/månad eller begränsat till 3-5 träffar/grupp. Önskvärt är att den överenskomna perioden fullföljs.
 
Våra förväntningar: Du trivs tillsammans med seniorer. Du får gruppdeltagarna att känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Du är lyhörd och utgår från deltagarnas behov och förutsättningar.
 
Vi erbjuder dig: Du erbjuds introduktion, utbildning och inspiration. Du är olycksfallsförsäkrad via Folkhälsan.
 
Bra att veta: Ett grupptillfälle är i regel 1,5-2 timmar/gång.

Utbildningarna är öppna för alla intresserade och kräver ingen förkunskap men ett intresse, för människor och lite extra tid för att hålla igång en regelbunden verksamhet. Temat för verksamheten kan styras av dina intressen och Folkhälsan erbjuder fortbildningar för att stärka kompetensen och ge inspiration.

Aktivt seniorliv är ett övergripande namn på Folkhälsans hälsofrämjande program som ger dig stöd och redskap för att leda grupper för äldre. Programmet innehåller följande moduler.

Gruppledarutbildning
Gruppledarutbildning lär dig grunderna i att leda en grupp för äldre. Innehållet i denna kurs berör bl.a. bemötande, gruppledarrollen, gruppdynamik, naturligt åldrande och förstahjälp. 

Må bra-snack
Må bra-snack handlar om social samvaro, god och näringsriktig kost,fysisk aktivitet och hjärnhälsa med praktiska tips och teori. Ett bra grundpaket för att starta en gruppverksamhet. 

Motionssnack
Motionssnack ger praktiska träningstips som är bra för balansen, muskelstyrkan och rörligheten. Grunderna i att leda en grupp med inslag av fysisk aktivitet.

Matsnack
Matsnack är för dig som vill veta mera om kost och uppmuntra andra att äta bra på äldre dagar. Att äta tillsammans är en av de saker som vi uppskattar mest i livet. Under dagen har vi också praktisk matlagning. 

Hjärnsnack
Hjärnsnack handlar om hjärnhälsa och hjärngympa. Efter kursen kan man leda en minnesträningsgrupp.

Frågor och svar

Utbildningarna är fristående men om du inte har lett grupper för äldre tidigare eller i Folkhälsans regi vill vi gärna att du deltar i Gruppledarutbildningen först. Genom att delta binder du dig inte till någonting men Folkhälsans personal hjälper dig gärna att komma igång med en verksamhet

Viktigt att veta

Du fungerar som en frivillig ledare men för att komma igång med en verksamhet krävs en Gruppledautbildning på 8 timmar som sedan kan kompletteras med fortbildningar beskrivning.

Aktuella utbildningar

8 st. i

Kontakter

  • Annette Hagman

   Aktivitetslots för seniorer, stöd för närståendevård på Åland

  • tfn:
   018 527 063

  • I mitt arbete som aktivitetslots hjälper jag gärna dig som känner dig ensam, har svårt att hitta en meningsfull aktivitet eller har problem med att välja i det utbud av aktiviteter som finns. Hjälpen är avgiftsfri och riktar sig till alla åländska seniorer. Jag ansvarar även för stödet till närståendevårdare vid Folkhälsan på Åland. Ta kontakt om du har frågor, idéer eller annars bara vill prata.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Erika Borenius-Kankkonen

   Koordinator för äldre och hälsa, Åland

  • tfn:
   018 527 043

  • Kontakta
  • Kristina Björklund

   kontaktperson för öppen verksamhet Nyland

  • tfn:
   050 435 0470

  • Kontakta
  • Pia Nabb

   Sakkunnig äldre och närståendevård, Österbotten

  • tfn:
   050 542 8175

  • Kontakta
  • Eva Björkqvist

   Närståendevårdkoordinator Åboland

  • tfn:
   040 516 5679

  • Kontakta