Folkhälsan i Geta

Folkhälsan i Geta

Föreningen Folkhälsan i Geta ordnar mångsidig hälsofrämjande verksamhet för alla åldrar.

Bli medlem

Föreningen ordnar årligen sommarsimskola i Knutnäs, Majblomslopp för barn samt Grottloppet. Vi upprätthåller ett gym och har bokskåp i Knutnäs och Hällö. Vi ordnar också olika motionsaktiviteter så som boxercise och ibland ordnar vi föreläsningar i olika hälsorelaterade ämnen. Vi subventionerar fotvården för Getas pensionerär tillsammans med Röda Korset.

Vi säljer luciamärken och -lotter, majblommor, kalendrar och olika kampanjprodukter. 

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.