Forskning

Folkhälsans forskningscentrum

En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Vid Folkhälsans forskningscentrum sker forskning inom två program i forskningsgrupper som leds av seniorforskare på docent- eller professorsnivå.

Läs mer

Forskningscentrets direktion har som övergripande uppgift att koordinera forskningscentrets verksamhet. Ordförande för direktionen är Mats Brommels och vice ordförande är Göran Djupsund. Direktionens medlemmar är Johan Eriksson, Anna-Elina Lehesjoki (sekreterare), Stefan Mutanen och Matti J. Tikkanen.

Forskningsstiftelsens styrelse ansvarar för anslagsbeviljning, ändamålsprövning och förkovran av förmögenheten för forskningen. Mats Brommels är ordförande för forskningsstiftelsen och Siv Sandberg är vice ordförande. Medlemmar är Lisbeth Fagerström, Marcus Rantala och Alexander Bargum. I mötena deltar också Stefan Mutanen (ej medlem).

Föreståndarens ansvar är att koordinera forskningsprogrammen med stöd av en operativ ledningsgrupp. Anna-Elina Lehesjoki är ordförande för ledningsgruppen, medlemmar är Johan Eriksson, Nina Forss, Peter Hackman, Jukka Kallijärvi, Markku Lehto, Eva Roos, Sabina Simola-Ström, Matti J. Tikkanen och Jaana Welin-Haapamäki (sekreterare).

Ekonomiansvarig: Nina Forss

Administrativ koordinator Åsa Rehn

Ledningens assistent: Jaana Welin-Haapamäki

Chef för forskningslaboratoriet: Markku Lehto 

Sex forskningsgrupper inom forskningscentret har anknytning till forskningsprogram vid Helsingfors universitets medicinska fakultet: grupperna Eriksson, Groop och Tuomi till programmet för diabetes och fetma och grupperna Kere, Lehesjoki och Lohi till programmet för molekylär neurologi. Verksamheten vid forskningscentret är internationell med 11 olika nationaliteter representerade bland personalen.

Kontakt

  • Anna-Elina Lehesjoki

   direktör, gruppledare

  • tfn:
   050 448 4729

  • Anna-Elina är direktör vid Folkhälsans forskningscentrum

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jaana Welin-Haapamäki

   Sekreterare

  • tfn:
   050 539 5194

  • Jaana arbetar på Folkhälsans forskningscentrum.

   Visa mer
  • Kontakta