Studia Generalia

Studia Generalia

Folkhälsans Studia Generalia 29.4 2021 fokuserar på njursjukdom hos diabetiker och epilepsi - och hur genetisk forskning kan bidra till förståelse och kunskap om sjukdomarna.

Se livestreamen här

Studia Generalia

Tidpunkt: 29.4 2021 kl. 18-20
Pris: Avgiftsfritt

Plats: På distans, livestream (bandas och kan ses också i efterhand)

Arrangeras av Folkhälsans forskningscentrum

Epilepsi - från genfynd till individualiserad terapi

Anna-Elina Lehesjoki

Epilepsi är en grupp neurologiska sjukdomar, vilkas orsaker, inledningsålder, symtom, vård och prognos varierar i hög grad. Ungefär 1 procent av befolkningen drabbas av epilepsi.

Anna-Elina Lehesjoki ger en överblick i hur genetisk forskning har bidragit till vår förståelse om orsakerna till epilepsi och hur denna information kan användas för utveckling av nya behandlingsformer. Som exempel använder hon sin egen forskning kring sällsynta genetiskt betingande epilepsisyndrom. 

 

Njursjukdom hos diabetiker – ett nutidens gissel

Per-Henrik Groop

Diabetes är idag en folksjukdom som ökar explosionsartat överallt i världen. Så också i Finland, där 500 000 personer uppskattas ha diabetes. Merparten av dem lider av vuxendiabetes (typ 2-diabetes), medan 15 procent har ungdomsdiabetes (typ 1-diabetes). Bland vuxendiabetiker bär varannan och bland ungdomsdiabetiker var tredje på risken att utveckla njursjukdom, som är förknippad med en mångfaldigt ökad risk för förtidig död, hjärt- och kärlsjukdomar samt skador på ögon och nerver.

FinnDiane-projektet, som fick sin hemvist vid Folkhälsans forskningscentrum år 2001, undersöker varför var tredje typ 1-diabetiker utvecklar en sådan njursjukdom. Allt tyder på att det rör sig om en kollision mellan arv och miljö. Per-Henrik Groop beskriver i sin föreläsning hur FinnDiane-projektet har visat att man med fokus på livsstilsfaktorer kan minska risken för njursjukdom, men också hur genetisk forskning kan bidra till kunskapen om hur njurkomplikationerna uppstår.

 

 

Om Studia Generalia

Följande Studia Generalia-föreläsning är den tredje i en öppen föreläsningsserie som Folkhälsans forskningscentrum håller på svenska två gånger per år. Föreläsningarnas tema kommer att variera från gång till gång. 
En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Båda programmen har en aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet och samarbetar i stor omfattning med både finländska och internationella forskningsgrupper.  

Här kan du se tidigare föreläsningar från Studia Generalia.