Skolfreden

Skol- och dagisfred för alla!

Skolfreden utlyses i skolorna i början av varje läsår. Målsättningen med utlysningen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö. Samtidigt vill man uppmärksamma skolans psykiska och fysiska säkerhet. Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet.

Läs texten för utlysningen 2024

Skol- och dagisfreden 2024-2025

Skolfreden utlyses i Tavastehus den 28 augusti klockan 10–11. Du kan följa sändningen av skolfredsevenemanget direkt på Yle Arenan. Eleverna har valt ”du är inte ensam” som skolfredstema för läsåret. Mer information om Skolfreden finns på www.skolfreden.fi

Mer information om Dagisfred finns på www.folkhalsan.fi/dagisfred

En skola som upplevs trygg

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skola som upplevs trygg i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är att skolelevernas har en aktiv roll i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och jobba för en god atmosfär i skolan. Ingen ska bli mobbad, ingen lämnad ensam utan varje elev ska varje dag känna sig som en accepterad och viktig del av skolan.

Ett stort skolfredsevenemang löper som en stafettpinne från en ort till en annan. Den organisation som lokalt är ansvarig för arrangemangen väljer en arbetsgrupp som planerar hur Skolfreden ska utlysas och hur programmet ska byggas upp under läsåret. I arbetsgruppen ingår alltid flera elever och representanter för lärarna, skolväsendet och kommunen samt andra samarbetsparter.

Dagisfreden påminner om rätten till ett trivsamt daghem

Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisålder, och därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet. Syftet med Dagisfreden är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn före skolåldern. Dagisfreden ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om barnens rätt till ett tryggt och trivsamt daghem. 

Många av Folkhälsans daghem har deltagit i Dagisfred-arbetet som innebär ett systematiskt trygghetsarbete på daghemmen där man värnar om barnens vänskapsrelationer och barns delaktighet i det mobbningsförebyggande arbetet. För att uppmärksamma den nationella dagen för Skol-och dagisfred har vi uppmuntrat daghemmen att ordna egna fester på enheterna. 

Mera information om Dagisfreden och material för att jobba med den på din enhet hittar du på sidan folkhalsan.fi/dagisfred. 

Skolfreden genomförs som ett samarbete mellan Polisen, Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan.

Foto: Jami Ivanoff/MLL

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta