Grupp Kallijärvi

Experimentella studier i neonatala mitokondriesjukdomar

Syftet med detta projekt utmynnar ifrån det kliniska behovet att utreda de patofysiologiska mekanismerna för mitokondriella störningar och utveckla behandlingsstrategier som gynnar patienterna.

Mutationer i den mitokondriella byggfaktorn BCS1L är den vanligaste orsaken till brister i cellandningskedjekomplex III, varav den mest allvarliga formen är det neonatala GRACILE-syndromet. GRACILE-patienter har hepatopati, tubulopati och lactoacidos vid födseln, men hinner inte visa tecken på typisk encefalopati pga. deras korta livslängd. Knock-in möss, uppfödda av professor Fellmans forskningsgrupp, som bar på den mänskliga patientmutationen uppvisade hämmad utveckling och progressiv leversjukdom från den fjärde veckan, samt tubulopati och kort livslängd. Mössen har en sjukdomsfri postnatal fram till fyra veckors ålder. Detta ger ett tidsfönster för forskarna att utföra ingrepp under ett presymptomatiskt stadium. Vi använder den här musmodellen i studier om sjukdomsmekanismer och för interventionsstudier. Dessa inkluderar farmakologiska behandlingar och genterapi (transgent alternativt oxidas, vildtyp Bes1l, hepatocyttransplantation). Genterapitesterna har hittills gett lovande resultat.

Vi har expertis i föjande metoder: musfenotypering, mitokondrierespirometri, blue native PAGE, cellandningskomplex III-aktivitet, metabolisk bedömning (CLAM's, metabolomi, trancriptomi), hjärtundersökningar på möss (ekokardiografi, blodtrycksmätningar). Dessutom använder vi Drosphili som modellorganism för mekanistiska studier.

Läs mera

Postdoktorala forskare

Janne Purhonen, Ph.D.
Christa Kietz, Ph.D.

Doktorander

Rishi Banerjee, M.Sci.
Divya Upadhyay, M.Sci.

Övrig personal

Vilma Wanne, M.Sci., Laboratoriekoordinator

Quantification of UDP-GlcNAc using an enzymatic microplate method.
Upadhyay D, Banerjee R, Kallijärvi J, Purhonen J. 
STAR Protocols. 2024.

Quantification of all 12 canonical ribonucleotides by real-time fluorogenic in vitro transcription.
Purhonen J, Hofer A, Kallijärvi J. Nucleic Acids Research. 2024.

MYC – an emerging player in mitochondrial diseases.
Purhonen J, Klefström J, Kallijärvi J. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2023.

Enzymatic assay for UDP-GlcNAc and its application in the parallel assessment of substrate availability and protein O-GlcNAcylation.
Sunden M, Upadhyay D, Banerjee R, Sipari N, Fellman V, Kallijärvi J, Purhonen J. Cell Reports Methods. 2023.

Mitochondrial complex III deficiency drives c-MYC overexpression and illicit cell cycle entry leading to senescence and segmental progeria.
Purhonen J, Banerjee R, Wanne V, Sipari N, Mörgelin M, Fellman V, Kallijärvi J. Nature Communications. 2023.

The Finnish genetic heritage in 2022: from diagnosis to translational research.
Uusimaa J, Kettunen J, Varilo T, Järvelä I, Kallijärvi J, Kääriäinen H, Laine M, Lapatto R, Myllynen P, Niinikoski H, Rahikkala E, Suomalainen A, Tikkanen R, Tyynismaa H, Vieira P, Zarybnicky T, Sipilä P, Kuure S, Hinttala R. Disease Models & Mechanisms. 2022.

The mitochondrial coenzyme Q junction and complex III: biochemistry and pathophysiology.
Banerjee R, Purhonen J, Kallijärvi J. FEBS Journal. 2022.

A sensitive assay for dNTPs based on long synthetic oligonucleotides, EvaGreen dye, and inhibitor-resistant high-fidelity DNA polymerase.
Purhonen, J, Banerjee Rishi, McDonald A, Fellman V, Kallijärvi J. Nuclei Acids Research. 2020.

A spontaneous mitonuclear epistasis converging on Rieske Fe-S protein exacerbates complex III deficiency in mice.
Purhonen J, Grigorjev V, Ekiert R, Aho N, Rajendran J, Pietras R, Truvé K, Wikström M, Sharma V, Osyczka A, Fellman V, Kallijärvi J. Nature Communications. 2020.

Alternative oxidase-mediated respiration prevents lethal mitochondrial cardiomyopathy.
Rajendran J, Purhonen J, Tegelberg S, Smolander O-P, Mörgelin M, Rozman J, Gailus-Durner V, Fuchs H, Hrabe de Angelis M, Auvinen P, Mervaala E, Jacobs HT, Szibor M, Fellman V, Kallijärvi J. EMBO Molecular Medicine. 2019.

Prof. Ildiko Szabo, University of Padova, Italy

Dr. Luis Garcia Lopez, University of Granada, Spain

Dr. Nina Sipari, University of Helsinki, Viikki Metabolomics Unit

Dr. Matthias Mörgelin, Division of Infection Medicine, Clinical Sciences, LU

Dr./MD Pirjo Isohanni, Children’s Hospital, Helsinki, Finland

Dr./MD Risto Lapatto, Children’s Hospital, Helsinki, Finland

Prof. Artur Osyczka, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Dr. Leah Biggs, University of Helsinki, Finland

Dr. Satu Kuure, University of Helsinki, Finland

Samfundet Folkhälsan

Finska Läkaresällskapet

Stiftelsen för pediatrisk forskning

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa

Magnus Ehrnrooths stiftelse

Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Stem Cells and Metabolism Research Program, University of Helsinki

  • Jukka Kallijärvi

   PhD, Docent, Gruppledare

  • tfn:
   050 448 7006

  • Kontakta
  • Vineta Fellman

   MD, PhD, Professor emerita

  • tfn:
   +358 40 562 2666

  • Kontakta