Filmer om mat och kropp

Ungas förhållande till mat och kropp

Det är viktigt att äta mångsidigt, regelbundet och tillräckligt för att orka och må bra i vardagen. Förhållandet till den egna kroppen har ett starkt inflytande på vår självbild och att reflektera över vårt kroppsförhållande kan hjälpa oss må så bra som möjligt.

Två personer lagar mat tillsammans, den ena tillreder maten och den andre tar en bild med sin mobiltelefon.

Hur kan du stöda unga i att utveckla ett sunt förhållande till mat och kropp? Folkhälsan och Livslust-projektet har i samarbete skapat ett undervisningsmaterial om regelbundet ätande och acceptans av den egna kroppen. Materialet består av två filmer, som riktar sig till 13–18-åringar samt av ett tilläggsmaterial bestående av diskussionsunderlag och bildkort.

Behovet av undervisningsmaterialet har framkommit bland annat av resultaten i Hälsa i skolan undersökningarna,  som visar att många unga hoppar över morgonmålet. Filmerna och det tillhörande materialet kan användas av lärare på högstadier och på andra stadiet, men också av andra som möter ungdomar. Materialet tar upp vikten av mångsidigt och regelbundet ätande och hur det påverkar vår ork i vardagen. I materialet behandlas också kroppsacceptans och faktorer som påverkar våra attityder gentemot kroppen och utseendet.

Filmer om mat och kropp

Filmerna finns också på finska, se fliken Material längre ner på sidan. 

Hur kan du använda materialet?

Filmerna med tillhörande material är utvecklade för att stöda läroplanen i både högstadiet och på andra stadiet. Materialet tar bl.a. upp den ungas självbild, sömn- och kostvanor samt hur den egna livsstilen och konsumtionsvanor inverkar på hälsan. De unga uppmuntras att ta upp egna erfarenheter och diskutera frågeställningar med stöd av tilläggsmaterialet. Tilläggsmaterialet ger även dej som ledare möjligheten att på ett lämpligt sätt anpassa diskussionen till åldersgruppen.

Nedanstående diskussionsunderlag kan du som lärare eller ungdomsledare använda dig av då du diskuterar filmerna om mat och kropp med dina elever eller studerande. Med hjälp av frågorna kan ni diskutera de tankar som filmerna väckt. En del av frågorna kan kännas tunga och väcka känslor. Det går bra att modifiera frågorna så de passar din grupp.

Materialet är finansierat av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Kontakt

  • Sophia Le Roux

   Projektledare, Hållbart på menyn

  • tfn:
   +358 44 788 1944

  • Kontakta
  • Susanna Strandback

   Sakkunnig inom kost och hälsa

  • tfn:
   040 839 5598

  • Kontakta
  • Linda Hongisto

   Koordinator kost och hälsa

  • tfn:
   044 788 1061

  • Kontakta