Folkhälsan utvidgar sina språkkurser till Vasa! - Folkhälsan

08 augusti 2017

Folkhälsan utvidgar sina språkkurser till Vasa!

Efter många års erfarenhet och en växande språkutbildning på Norrvalla i Vörå tar Folkhälsan sikte på att öppna en ny linje inom invandrarundervisningen; denna gång i Vasa. Och i samarbete med invandrargrupper från Korsholm och Malax.

– Vi tror på rätten till en god hälsa och att det har en enorm betydelse också för språkinlärningen och för själva integreringen, säger Anna Bertills som är vd för Folkhälsan Utbildning.

På Norrvalla i Vörå finns i dag två linjer inom invandrarundervisningen och helheten ”Språkakademin”.  Sedan 2012 när språkundervisning på svenska för invandrare startade har verksamheten växt ordentligt.  Språkundervisningen på Norrvalla bygger på Utbildningsstyrelsens reglementen och läroplaner och i utbildningen har betonats individens hälsa både psykiskt och fysiskt.

– Utbildningen innefattar även grunderna i det finska språket, vår kultur och våra värderingar. Målsättningen är att studeranden i relativt snabb takt lär sig grunderna i språket och lär sig att ta ansvar och hand om sig själva, säger Sara Riska, ansvarig lärare för språkundervisningen i Vasa.

Depressioner, ångest, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter är vanligare bland invandrare än bland andra befolkningsgrupper. Idrott och motion främjar en känsla av samhörighet och deltagande och kan därför vara ett viktigt redskap vid integration av invandrare.

Undervisningspersonalen vid språklinjerna vid Norrvalla erhöll 2014 Svenska Kulturfondens utbildarpris.

För mera information: Anna Bertills tfn 050 354 2720

Läs mera om Språkarenan.