Samarbetsförhandlingar vid Resurscentret Föregångarna i Vasa - Folkhälsan

05 september 2017

Samarbetsförhandlingar vid Resurscentret Föregångarna i Vasa

Folkhälsan Utbildning inleder samarbetsförhandlingar med personalen vid Resurscentret Föregångarna i Vasa. Förhandlingarna pågår 18–19.9.2017 och berör 3–4 tjänster.

Folkhälsan Utbildning måste skrida till åtgärder på grund av minskade projektmedel och minskad finansiering. Förhandlingarna inleds för att kunna åtgärda Föregångarnas ekonomi och bygga om resurscentrets verksamhet på sikt i enlighet med snabba statliga reformer.

I dag sysselsätter Föregångarna 11 personer.

Eventuella uppsägningar inleds tidigast vid årsskiftet 2017–2018.

Närmare information ger Anna Bertills, vd vid Folkhälsan Utbildning Ab