Folkhälsan firar Helsingfors Pride - Folkhälsan

25 juni 2018

Folkhälsan firar Helsingfors Pride

Folkhälsan deltar tillsammans med åtta andra finlandssvenska organisationer i Pride-festligheterna under Helsingfors Pride. Organisationerna ordnar ett after work-mingel och bjuder in alla som vill visa sitt stöd att gå Prideparaden med oss.

Till evenemanget

Pride after work-minglet ordnas på Luckan fredagen den 29.6 och lördagen den 30.6 kan man gå Prideparaden med de svenska organisationerna. Läs mer i evenemanget på Facebook.

Organisationerna som deltar i den så kallade Svenska hörnan är Barnavårdsföreningen, FDUV, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Folkhälsans Förbund, Krisjouren för unga, Luckan, Regnbågsankan och Steg för Steg.

I år är det nio organisationer som deltar, mot sju förra året.

– Samarbetet för mångfald växer och behövs, säger Bicca Olin, från Regnbågsankan.

Nytt för i år är att alla medverkande organisationer skrivit under målsättningar som en del av sitt deltagande i Svenska hörnan. Till målsättningarna hör bland annat att organisationerna vill jobba för större mångfald också inom sina organisationer, och för en miljö fri från diskriminering, trakasserier och könssegregering.

– Tillsammans ska vi året om jobba för att alla oberoende av sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig trygga och välkomna med i verksamheten, säger Suss Åhman från Folkhälsan.