Populära öppna daghemmet Tallen firade våravslutning - Folkhälsan

19 juni 2018

Populära öppna daghemmet Tallen firade våravslutning

Fredagen 1.6. hade det öppna daghemmet Tallen på Drumsö våravslutning och bibliotekshuset på Drumsö var fullt med folk.

 Ett åttiotal föräldrar och barn fyllde lokalen och njöt av sångstund med gitarrspel. Susanna Isaksson och Anna Stolzenberg ledde lekarna och avtackades av föräldrarna för sitt arbete. 

Sångstundens sånger ackompanjeras av gitarr och åskådliggörs med hjälp av handdockor och annan rolig rekvisita. 

 

Svensken Sandra Borg flyttade till Finland år 2017 och har sedan dess aktivt deltagit i Tallens aktiviteter. Som nyinflyttad saknade hon sociala nätverk. Hon uppskattar att alla föräldrar på Tallen ser efter allas barn så föräldrarna också hinner njuta av en fika. Överhuvudtaget är Borg väldigt nöjd med framförallt babyrytmiken.

– Tallen kunde gärna få vara öppet fler dagar i veckan, vi trivs så bra här, säger Borg.

Via Tallen har hon funnit svenskspråkiga vänner på Drumsö, som träffas också utanför Tallens väggar i lekparker i närheten. 

– Facebookgruppen där föräldrar på Drumsö kan komma överens om att gå och leka samtidigt i lekparkerna har varit trevligt.

Linda Hildens son William börjar snart på dagis och Hilden tycker att verksamheten på Tallen har varit lärorik då han lärt sig att vara med andra barn redan före dagiset. Linda Hilden är ensamstående och då har det varit viktigt för henne att komma ut och träffa andra vuxna. 

Markus Andergård är musiker och ackompanjerar med gitarr under sångstunden. Andergård började komma till Tallen som förälder med sin son och tog gitarren med för skojs skull. Då barnen verkade tycka om hans spelande började han komma i egenskap av musiker också. Han njuter av att komma ut ur studions ensamhet med sin son och träffa andra och spela inför barn.

Annette har kommit med sin dotter Charlotte till Tallen sedan dottern var fyra månader gammal. Hon tycker det är roligt att träffa andra vuxna med småbarn då få av hennes vänner har småbarn.

Maja Wäre kommer varje vecka från Botby till Drumsö för att delta i Tallens sångstunder tillsammand med barnen Ylva och Atle. Wäre och barnen har kommit till Tallen i nästan två år. 

– Västmetron har gjort saker och ting mycket lättare, nu slipper jag byte från metro till buss med två småbarn.

Daghemmet Tallen

  • Det öppna daghemmet Tallen är alla barn från nollåringar uppåt välkomna på tisdagar och fredagar mellan 9.30 och 12.30 med sina vårdare.
  • Programmet utgörs av babyrytmik, sångstund och sagostund, pyssel, lekar, rim och ramsor. Sångstundens sånger ackompanjeras av gitarr och åskådliggörs med hjälp av handdockor och annan rolig rekvisita.
  • Tallen förfogar över en motionssal där musiken framförs samt ett rum till där det finns ett mindre kök och möjlighet för barn att leka fritt.
  • Avgift för att delta är 3 euro per besök och familj samt medlemskap i Folkhälsanföreningen i Drumsö vars medlemsavgift är 20 euro per år.

Text och foto: Joel Eklund