"Tro det eller ej – men det finns en nytta i att undersöka friska människor" - Folkhälsan

26 november 2018

"Tro det eller ej – men det finns en nytta i att undersöka friska människor"

Att identifiera risker som påverkar arbetsförmågan är A och O i det förebyggande arbetet inom företagshälsovården. På Hälsotorget i Karis vill man göra det i tid.

Kontakta oss

Snabb hjälp. Stort hjärta. Pålitliga fixare. Så beskriver Petra Lindholm-Flemming och Helena Hiltunen-Förström företagstjänsterna på Folkhälsans Hälsotorget på Högbergsgatan.

 Som enhetsansvarig känner jag stolthet över att erbjuda våra tjänster till traktens företag. Vi har en väldigt innovativ personal och vi bryr oss om våra kunder  och varandra.

 De flesta som jobbar här har funnits med oss väldigt länge, vilket gör att vi har fått en väldigt varm relation till människorna vi möter i vår vardag, berättar företagshälsovårdare Petra Lindholm-Flemming.

 

 

I över 12 och har Petra Lindholm-Flemming jobbat på Hälsotorget. En bidragande orsak är arbetsgemenskapen och kundkontakten.

Hälsotorget är en medelstor läkarmottagning. Av de 13 anställda jobbar sex inom företagshälsovården. Tre hälsovårdare, en ledande läkare, en ansvarig läkare och en vårdsekreterare. De flesta bosatta i Raseborg.

Verksamhetsområde: Raseborg

De flesta företag som företagshälsovården servar är stationerade inom radien Ingå, Karis, Pojo och Horsbäck.

 Vi försöker hela tiden framhålla nyttan i att jobba förebyggande med sin personals välmående. En frisk och stark personal presterar bättre, orkar bättre och mår bättre. Det vet alla som driver företag  att sjukfrånvaro kostar enorma summor varje år om det uppstår längre sjukskrivningar.

 Alla risker kan man såklart inte förutse och allra minst undvika, men många orsaker som påverkar arbetsförmågan kan man förebygga med god företagshälsovård och grundläggande kartläggningar, säger Petra Lindholm-Flemming.

 Sedan är det ju väldigt praktiskt i och med att FPA i dag ersätter företagen för 60 % av kostnaderna för den förebyggande vården och 50 % för sjukvårdsdelen, fyller Hiltunen-Förström i.

God lokalkännedom inger trygghet

Största delen av personalen är bosatt inom verksamhetsområdet, vilket ofta har visat sig vara en styrka när det kommer till kundrelationer.

 Vi har en stark lokalkännedom och det inger en trygghet. Vi känner till företagen  om inte personligen, så i alla fall har vi en viss bild av verksamheten som ofta skapar en god grund för diskussion, säger Hiltunen-Förström.

 Ja, på något sätt blir det enklare att skapa en bild av personen i sitt sammanhang. Vi brukar säga att vi är bra på att se hela människan, säger Lindholm-Flemming.

 

 Att upptäcka i tid, när arbetsfömågan försämras  det är A och O. Då blir vägen tillbaka oftast kortare, säger Helena Hiltunen-Förström.

Förutom framstående företagshälsovård erbjuder Hälsotorget också kostrådgivning, fysioterapi och första hjälp-utbildningar. Möjlighet att anlita arbetshygieniker och psykologer finns också.

 Tvåspråkigheten hos oss är väldigt stark. Det är ett måste om man ska serva fältet i Raseborg. Här finns både helfinska och helsvenska företag. När man är sjuk ska man få betjäning på sitt modersmål.

 På den fronten är vår telefonrådgivning väldigt uppskattad. Både för att den alltid handleder proffsigt på två språk  och för att den är helt kostnadsfri. De som svarar är alla utbildade sjukskötare.

Vill du veta mer om företagshälsovården på Hälsotorget?
Ta genast kontakt!

Telefon: 019 278 6191
E-post: fhv-tth@folkhalsan.fi