Tomas Järvinen ny vd för Folkhälsan Utbildning Ab - Folkhälsan

22 oktober 2018

Tomas Järvinen ny vd för Folkhälsan Utbildning Ab

Tomas Järvinen, 41, magister och doktorand i konstförvaltning, verksamhetsledare, kulturproducent och finländsk juniormästare i tävlingscykling har valts till verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab som bland annat driver idrottsinstituten Solvalla, Norrvalla och Resurscentret Föregångarna. Han är gift, har två barn och är bosatt i Borgå.

Tomas Järvinen tillträder sin nya tjänst vid Folkhälsan 1.1.2019.

Enligt Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede var det Tomas Järvinens förmåga att koordinera större helheter, hans breda kunskap inom förvaltning, ledarskap och teamarbete samt sist men inte minst hans djupa kännedom om Finland, med betoning på Svenskfinland som avgjorde valet till hans fördel.

Tjänsten hade sökts av 44 personer.

Tomas Järvinen är för tillfället verksamhetsledare för Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU. UF-rörelsen omspänner 50 000 personmedlemmar, 300 föreningar och 40 tjänstemän. Han har också de senaste fyra åren arbetat som ansvarig lärare vid Sibelius akademin, Tampereen kesäyliopisto och Helsingfors sommaruniversitet. Han är också vd för företagen Kulturfabriken Ab och ProCult Productions Ab.

Han har producerat storsatsningen Popkalaset åren 2012, 2014 och 2017 samt 400 andra musik-, teater- och dansevenemang. Dessutom är han frontfigur i gruppen Robin Hund & Hans glada orkester som skapar musik och upplevelser för barn.

Han har varit idrottsfokuserad hela livet och engagerat sig i främst tävlingscykling och ishockey, men även fotboll. Numera fokuserar han främst på långdistanslöpning.

Tomas Järvinen säger att han ser framemot att jobba för Folkhälsan. ”Det finns utmaningar och det finns möjligheter. Jag tror att vi tillsammans kan skapa någonting ännu finare än det som verksamheten redan utgör. Jag är imponerad över den verksamhet organisationen bedrivit och känner mig stolt att bli en del av den.”

Närmare uppgifter: Tomas Järvinen, tfn 0405844655, tomasjarvinen@gmail.com
Foto: Sofia Eriksson.