Skriv en låt för Folkhälsans 100 år - Folkhälsan

12 november 2019

Skriv en låt för Folkhälsans 100 år

Folkhälsan fyller 100 år 2021. Det vill vi fira på många sätt, bland annat med en ny Folkhälsanlåt. Därför utlyser vi nu en låttävling.

Som en del av Folkhälsans 100-årsjubileum utlyser vi en låttävling. Vi vill att du som deltar i tävlingen skickar in text, melodi och ackompanjemang. Du kan skicka in antingen noter eller en inspelning av låten.

Låten ska avspegla Folkhälsan; en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Vi grundades 1921, och i dag har vi omkring 1 400 anställda och närmare 19 000 frivilligmedlemmar runtom i Svenskfinland. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Texten ska vara på svenska.

Låten ska kunna framföras enstämmigt. Folkhälsan låter arrangera låten så den passar också för kör.

Uruppförande

Låten får inte ha framförts tidigare, utan ska uruppföras på Folkhälsans 100-årsfest. Vinnaren bjuds in till festen.

Pris

Vi belönar vinnaren med ett pris på 3 000 euro. Vi delar också ut två hedersomnämnanden, prissumman för dem är 1500 euro var. Vinnarna meddelas personligen. Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att vid behov fördela prissummorna på annat sätt. Prissummorna utbetalas inom två veckor efter att tävlingsresultaten har kungjorts.

Tidtabell

Tävlingen avslutas 28.2.2020. Vinnarna meddelas mars 2020.

Deltagande, rättigheter och inlämning

Folkhälsan reserverar förlagsrätten till vinnande tävlingskompositioner. De prisbelönta bidragen kan även användas fritt av Folkhälsan. Upphovsrätten förblir hos upphovsmannen. Skicka ditt bidrag till eva-maria.nysten@folkhalsan.fi. Texten skickas in i word, melodin antingen som noter eller inspelad t.ex. som MP3.

Kontaktperson

Om du har frågor riktas de till Eva-Maria Nysten: eva-maria.nysten@folkhalsan.fi eller telefon 040 503 0876.

Låttävlingens jury väljer vinnaren

Bengt Beijar är medlem i Samfundet Folkhälsans styrelse och ordförande för Folkhälsans landskapsförening i Österbotten. Han är också körsångare och ordförande i Singsby Sångkör och initiativtagaren till den här tävlingen.

Tomas Järvinen är doktor i musik, vd för Folkhälsans Utbildning och utgör hälften av barnorkestern Robin Hund. Han vann ett Emma­pris för bästa barnmusiken i Finland 2017.

Sören Lillkung är politices magister och musikmagister och känd som musiker, operasångare, solist och dirigent. Han är vd för Svenska Kulturfonden.

Jannike Sandström är musikmagister, artist och musiker. Hon är också dirigent för Finlands Luciakör och musikalisk ledare för kröningen av Lucia.

Gunilla Stenfors är kommunikatör och ordkännare. Hon är också korist och aktiv inom Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMS.