Viveka Eriksson ny styrelsemedlem i Folkhälsans verksamhetsbolag på Åland - Folkhälsan

26 juni 2020

Viveka Eriksson ny styrelsemedlem i Folkhälsans verksamhetsbolag på Åland

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab har valt tidigare lantrådet Viveka Eriksson som ny ordinarie styrelsemedlem.

Folkhälsan på Åland

Viveka Eriksson ersätter läkaren Björn-Olof Ehrnström, som avböjt sig återval efter många år i bolagets styrelse.  Bolaget höll sin ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 juni.

– Det är mycket glädjande att vi kan hälsa Viveka välkommen med i den strategiska styrningen av Folkhälsans serviceproduktion på Åland, hennes erfarenhet är ovärderlig då vi nu går in i en ny fas i utvecklingen av bolaget, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede som fungerar som bolagets styrelseordförande.

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, som startade verksamheten 2005, är ett allmännyttigt serviceproducerande bolag i social- och hälsovårdsbranschen. Bolaget ägs till hundra procent av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf.

Utöver verksamheten i Allaktivitetshuset erbjuder bolaget hemtjänst och hemsjukvård på fasta Åland.  En ny strategiskt viktig öppning för Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab är planeringen och ett eventuellt förverkligande av ett nytt seniorboende i Finström, Godby. Bolaget har gjort upp ett intentionsavtal med kommunen.

I styrelsen sitter även ordföranden för Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland rf Thor-Björn Wik, medan Niclas Forsström är bolagets vd.