Genetisk forskning och folkhälsoforskning – Folkhälsans forskningscentrum är aktivt och framgångsrikt - Folkhälsan

26 maj 2020

Genetisk forskning och folkhälsoforskning – Folkhälsans forskningscentrum är aktivt och framgångsrikt

Forskningsgrupperna vid Folkhälsans forskningscentrum publicerade över 200 originalpublikationer år 2019. Fem forskare från det genetiska programmet disputerade för doktorsgraden och nio magisteravhandlingar samt fyra fördjupande studier handledda inom forskningscentret blev färdiga. Folkhälsans forskningscentrums årsberättelse 2019 publicerades idag.

Läs mer om Folkhälsans forskningscentrums år 2019 här

Folkhälsans forskningscentrum har två forskningsprogram, Genetisk forskning och Folkhälsoforskning. Målsättningen med programmet för genetisk forskning är att öka kunskapen om hur både arvs- och miljöfaktorer påverkar sjukdomars uppkomstmekanismer. Programmet för folkhälsoforskning omfattar forskning om hälsofrämjande bland barn och unga, friskt åldrande och hormonmetabolism.

– Båda programmen har en aktiv och framgångsrik internationell publikationsverksamhet och samarbetar i stor omfattning med både finländska och internationella forskningsgrupper, berättar professor Anna-Elina Lehesjoki, som leder Folkhälsans forskningscentrum.

Folkhälsans forskningscentrum sysselsatte cirka 200 personer år 2019. Det understöd till forskningen som förvaltades vid Folkhälsan var 8,5 miljoner euro, varav den externa finansieringen stod för 43 procent. Forskningsgrupperna hade därtill även extern finansiering som förvaltades vid annan instans.