Ekologisk byggnadsteknik i fokus när Folkhälsan planerar husbygge på Åland - Folkhälsan

16 april 2021

Ekologisk byggnadsteknik i fokus när Folkhälsan planerar husbygge på Åland

Folkhälsan planerar bostäder i Finström kommun på Åland och vill lära sig mer om ekologisk byggnadsteknik från Sverige, säger Folkhälsans fastighetsdirektör Johan Johansson.

Planeringen av ett Folkhälsanhus i Godby på Åland pågår som bäst. Huset förväntas, ifall nödvändiga beslut kan fattas, stå färdigt någon gång mellan 2023 och 2024.

– Den marknadsundersökning som gjordes hösten 2020 visar att behovet och efterfrågan på hyreslä-genheter för äldre är stort i området. Nu utreder vi tillsammans med kommunen vilken typ av service som skall erbjudas i huset. Projektet är även beroende av PAF-bidrag, men går allt enligt planerna så torde Samfundet Folkhälsans styrelse kunna ta ställning till projektets anläggningsplan hösten 2021, säger Folkhälsans fastighetsdirektör Johan Johansson.

Folkhälsanhuset i Godby, som kommer att innehålla ett 25-tal bostäder för äldre, allmänna utrymmen och vårdutrymmen, är ett samarbetsprojekt med Finström kommun.

Som projektets byggherrekonsult fungerar Bygg- och projektledning Bengt Dahlgren. Byggherrekonsulten är ett större svenskt bolag som även har kontor och verksamhet på Åland.

 Via ett samarbete med ett rikssvenskt bolag hoppas vi kunna lära oss mera om det ekologiska byggtänket som finns i Sverige. Detta helt i linje med Folkhälsans nya fastighetsstrategi, säger Johansson.