”Jag hoppas få ett fast arbete” - Folkhälsan

18 november 2021

”Jag hoppas få ett fast arbete”

Bristen på vårdare är ett välkänt faktum i Finland. Folkhälsan tar ett aktivt grepp för att hitta nya, kompetenta vårdare i en helt ny grupp, och utbildar i samarbete med Borgå folkakademi ryskspråkiga invånare i huvudstadsregionen i svenska. Målet är att de, efter att ha lärt sig språket, går en yrkesutbildning och så småningom börjar arbeta på Folkhälsan.

En grupp vuxenstuderande sitter i ett klassrum i Helsingfors en måndag eftermiddag och diskuterar på svenska. Hur är vädret i dag? Dåligt? Nej, inte dåligt, solen skiner ju. Kanske kallt?

De deltar i en intensivkurs i svenska, som arrangeras av Borgå folkakademi i samarbete med Folkhälsan. Från morgon till eftermiddag, fem dagar i veckan, lär de sig svenska med speciell fokus på språket inom vård- och servicesektorn. Målet är att de efter avklarad kurs ska klara språkkravet för examensgivande utbildning på svenska, och därmed kunna studera vidare inom vårdyrket, för att så småningom kunna arbeta till exempel på Folkhälsan.

 

– De är jättemotiverade, jag tror att det är den mest motiverade grupp jag någonsin har undervisat, säger deras lärare Inga-Lill Sundqvist, som är kurs- och planeringsansvarig för kursen.

– De vill verkligen komma in i samhället och få ett arbete. De är ambitiösa och vana att studera. Ingen klagar på arbetsmängden eller den snabba takten, fortsätter hon.

Gruppen består av femton studerande, som alla bor i huvudstadsregionen och har ryska som modersmål. Något annat gemensamt språk finns inte, så ibland krävs uppfinningsrikedom – och hjälp av studiekamraterna – för att förklara och förstå. Sundqvist undervisar tre dagar i veckan, på tisdagarna undervisar en svenskspråkig kollega och på onsdagarna en rysk kollega, som kan hjälpa deltagarna i synnerhet med specialvokabulären.

Öppnar en dörr

En av deltagarna i kursen är Tatjana Dunaevskaja, som ursprungligen är från S:t Petersburg. Hon är utbildad läkare, men den ryska examen godkänns inte i Finland, och hon har arbetat bland annat som städare och på olika slags praktikplatser under sina tolv år i Finland.

 

– Jag blev så glad när jag hörde om det här programmet. Jag vill fortsätta arbeta inom mitt yrke – jag vill hjälpa människor. Programmet ger mig goda utsikter för framtiden, då jag kan fortsätta studera på läroavtal efter språkkursen. Jag vill studera till sjukskötare.

Hennes studiekamrat Elena Zubtsova kom till Finland för tio år sedan. Hon arbetade som bibliotekarie i Ryssland, men har inte hittat motsvarande arbete i Finland. Hon har provat på olika yrken, bland annat har hon jobbat på restaurang, inom försäljning och inom dagvård för barn, innan hon hittade rätt bransch för ett par år sedan, när hon började arbeta som personlig assistent.

 

– Jag är nöjd med mitt arbete, det är ett bra jobb där man får hjälpa människor. Men jag blev glad när jag hörde om kursen och allt vad den kunde ge – och jätteglad när jag accepterades till kursen! Jag hoppas att jag kan utvidga min yrkeskunskap, och dessutom ger kursen ett nytt språk och nya möjligheter. Jag hoppas att den leder till ett fast arbete.

Enklare än finska

Båda två tycker att svenska språket känns enklare och närmare dem än finskan.

– Inte är det direkt enkelt, men jag tycker mycket om språket. Jag väntar på varje dag och varje lektion, säger Elena Zubtsova.

– Jag tycker om att lära mig främmande språk, och har stor nytta av att kunna engelska och tyska från förut. Det gör svenskan mycket enklare än finskan, säger Tatjana Dunaevskaja.

 

Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede har noterat samma sak.

– Steget från ryska till svenska är kortare än om man som ryskspråkig ska lära sig finska. Här har Folkhälsan en nisch, säger han.

Den nu påbörjade kursen omfattar 20 veckor heltidsstudier i svenska och fyra veckor språkpraktik på Folkhälsans enheter. Borgå folkakademi ansvarar för utbildningen som en del av sitt ordinarie utbud. Folkhälsan för sin del bekostar kursavgifterna för de deltagare som avser attarbeta för Folkhälsan i framtiden. I samband med att deltagarna ansökte till kursen intervjuades var och en, och den ömsesidiga intentionen är att dessa elever kommer att arbeta på Folkhälsan då de lärt sig svenska och fått en yrkesexamen. Det är också möjligt att börja arbeta direkt efter avlagd examen i svenska och studera vidare på läroavtal, samtidigt som man jobbar och får lön.

Programmet är ett pilotprojekt, som utvärderas medan det pågår och efter att det avslutats. Om erfarenheterna är goda är tanken att programmet kan fortsätta med nya grupper och eventuellt utvidgas också till andra områden än Helsingforsregionen.

– Som vi ser det är programmet en investering för framtiden, som är till stor nytta för alla parter. Vi i svenska Finland får fler vårdare som är kompetenta, motiverade och talar svenska. För kursdeltagarna öppnas en ny dörr, med integrering på svenska och en tydlig stig fram till en stadigvarande anställning, avslutar Wrede.

 

Text: Johanna Savander
Foto: Jonas Jernström