Folkhälsan donerar två euro till Ukraina för varje såld majblomma - Folkhälsan

21 april 2022

Folkhälsan donerar två euro till Ukraina för varje såld majblomma

Samfundet Folkhälsans styrelse har beslutat att donera två euro per såld majblomma till de krigsdrabbade i Ukraina, via Finlands Röda Kors. Majblommans intäkter går såsom tidigare till simundervisning för barn, men detta extra stöd till Ukraina sporrar till aktiv försäljning.

Läs mer om majblomman

Folkhälsans lokalföreningar säljer traditionellt denna tid på året majblommor i form av pins eller nålar. De insamlade medlen går till simundervisning och utbildning i livräddning. Årligen deltar ca 6400 barn i Folkhälsans simskolor.

Folkhälsan vill i år i samband med majblomsinsamlingen stöda de krigsdrabbade människorna i Ukraina. Samfundet Folkhälsans styrelse beslöt 19.4.2022 att donera två euro per såld majblomma till Ukraina, via Finlands Röda Kors katastroffond.

 Folkhälsan har under sin 101-åriga existens snabbt och smidigt reagerat och erbjudit hjälp åt dem i vårt samhälle som behöver stöd. Vi är ingen katastroforganisation, men vi ser detta som ett sätt att direkt hjälpa de drabbade i Ukraina, säger Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede.

Samfundet Folkhälsans styrelseordförande Siv Sandberg påpekar att intäkterna från majblomsförsäljningen naturligtvis går till att ordna simskolor för barn, såsom tidigare år.

 Men vi tar på grund av världsläget in en ny, värdefull dimension i majblomskampanjen. När du köper en majblomma stöder du samtidigt Ukraina, i och med att Folkhälsan ger ett bidrag till Ukraina för varje såld majblomma, säger Sandberg.

Sedan kriget i Ukraina började har Folkhälsan även tagit emot flyktingar i Norrvalla och erbjudit dem språkkurser, och anpassat sin verksamhet så att ukrainska flyktingar kan få stöd via Folkhälsans mångsidiga verksamhet. Senare kan även sysselsättande åtgärder sättas in, tillägger Georg Henrik Wrede.

Majblommor har sålts i Finland sedan år 1908

Under årens lopp har tiotusentals barn lärt sig simma i Folkhälsans regi. Majblommor har sålts i Finland sedan år 1908, först i Mjölkdroppens regi och sedan i Folkhälsans. Samma blomma säljs i Finland och i Sverige. Även en riksomfattande insamling ordnas, parallellt med de lokala insamlingarna.

Före pandemin såldes ca 25 000 majblommor per år. I år säljs majblomman fram till den 8 maj. Majblomsnålen kostar två euro och pinset fyra euro. Försäljningen av majblommor sköts huvudsakligen av skolbarn. Majblomman finns också till försäljning på webben, i Folkhälsanhusen, i vissa Stadium-affärer samt i Luckan på olika orter. Årets majblomma är naturvit och gul.