Dans för hälsa

Pilotprojekt med dans ska stödja ungas hälsa

21.04.2022

Att dans är bra för hälsan är det många som känner av rent intuitivt. Nu pågår pilotprojektet Dans för hälsa bland unga i Helsingfors. Dans är holistiskt hälsofrämjande, säger ledaren Petra Turja.

Pilotgruppen i Helsingfors

Gruppen med nio deltagare har träffats två gånger i veckan sedan januari. Folkhälsans Petra Turja, fysioterapeut och dans för hälsa-instruktör, har värvat deltagare bland andra stadiets elever i huvudstadsregionen. Målet har varit att nå unga som för tillfället lider av olika stressrelaterade kroppsliga besvär eller psykisk ohälsa. Studenthälsovården är nyckeln till att nå ut till rätt målgrupp. Deltagarna behöver inte ha dansat förr. I den här gruppen kan man inte göra fel.

 Petra Turja.

– Känslan av ensamhet och den psykiska ohälsan har ökat bland unga överlag, enligt den senaste enkäten Hälsa i skolan, men flickorna lider av ångest ännu mer än pojkar, säger Petra Turja.

Dans för hälsa som metod är ett koncept skapat av svenska fysioterapeuten Anna Duberg som är specialiserad på psykofysisk fysioterapi bland barn och unga. Hon har också doktorerat på temat kravlös dans som metod för hälsofrämjande.

Den randomiserade kontrollerade studien som Duberg gjorde visade att den självskattade hälsan hos dem som deltog i dansgruppen förbättrades, och deras somatiska och emotionella symptom minskade i jämförelse med kontrollgruppen. Utöver det här minskade dansarnas konsumtion av smärtlindrande medicin och antal besök hos skolhälsovårdaren.

Dans för hälsa en holistisk metod som komplement till elevvården

I Sverige finns i nuläget över 500 utbildade Dans för hälsa-instruktörer i 170 kommuner. Där har konceptet blivit en integrerad del av många kommuners hälsofrämjande arbete med syftet att minska avhopp från skolan.

– Det är kostnadseffektivt och roligt att dansa sig till en bättre hälsa. Rent ekonomiskt behövs det jättelite om man mäter vad det ger i livskvalitet. Det behövs en sal, musik och en eller gärna två ledare.

Dansgrupper av det här slaget kan bidra med något som elevvården inte kan erbjuda.

– Genom tanken kan vi påverka vår kropp men även tvärtom, genom kroppen eller rörelse kan vi påverka vår tanke. Eller som en deltagare uttryckte sig: ”Det är skönt att kunna dansa ut all skit!”. Jag har märkt att deltagarna efter några månader är modigare, har börjat våga ta plats, släppa loss, skratta och se varandra i ögonen mer, säger Turja.

Pilotprojektet Dans för Hälsa bekostas av Folkhälsan som planerar att utvidga projektet till Vasa och Jakobstad eller Pedersöre från och med hösten 2022.

Text: Hanna Rundell
Foto: @martindelafoi

Publicerad : 21.04.2022