Daghemmet Trollebo

Daghemmet Trollebo erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik, språkbadsinriktad verksamhet och förskoleundervisning. Daghemmet finns i samma byggnad som Svenskbacka skola, vilket skapar en smidig övergång från daghem till skola på svenska. Trollebo är ett köpavtalsdaghem för svenskspråkiga familjer i Kervo och servicesedelproducent för Kervo stad. Även familjer från andra kommuner kan fråga efter lediga platser.

Det är folktomt utanför daghemmet i Kervo.

Folkhälsans daghem Trollebo

Tid: Vardagar kl. 7–17. I juli är vi på semester och daghemmet är stängt.
Adress: Taimikatu 6 (Kannistonkatu 5), 04260 Kervo
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Tiina Aho
Telefon: 044 788 1058

 

Trollebo är ett hälsofrämjande daghem. I ett hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det här ger oss en röd tråd i verksamheten. Barnen har rätt till obruten, sund, balanserad uppväxt och utveckling, vilket vi främjar genom ett aktivt samarbete med vårdnadshavarna. Vi har värderingar som ställer barnet främst.

Blomstrande, nyfikna barn är vårt mål.  Vi värnar om alla människors lika värde och ger barnen goda förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Vårt mål är att varje barn får den bästa starten på det livslånga lärandet. Vi har sensitivitet, tid och professionalitet att värna om de viktigaste åren i barnets liv.

Varje barn har en egen egenvårdare. Vi vill att starten ska bli trygg för barnet och familjen och planerar därför inskolningstiden, ”mjuklandningen”, tillsammans med vårdnadshavarna. Före starten kommer vi gärna på besök hem till er, eftersom det är lättare för barnet att bekanta sig med egenvårdaren när miljön känns bekant och trygg.

Språk. På Trollebo arbetar vi med språklek, sagor, rim, ramsor och drama. Vi sjunger och musicerar dagligen. Vi satsar mycket på det svenska språket och på smågruppsverksamhet.

Natur. Trollebo är ett Grön flagg-daghem och barnen får regelbundet ta del av Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet i den närliggande skogen. Trollebo fick hållbar Grön flagg våren 2016 för sitt miljövänliga arbete.

Social och emotionell hälsa. Sociala och emotionella färdigheter är en av våra viktigaste tyngdpunkter och finns i all verksamhet på daghemmet. Vi övar dagligen på kompisrelationer och att förstå andras känslor, behärska egna känslor och empati. I fall av konflikter och möjlig mobbning handlar vi enligt vår mobbningsförebyggande handlingsplan.

Digitalisering. Lärplattorna används mångsidigt, bland annat för att söka information, göra små filmsnuttar, använda pedagogiska appar, sagotering och dokumentering.

Daghemmet har en aktiv föräldragrupp.

Sagt om oss:

 • ”Lämminhenkinen pieni päiväkoti. Mukava tunnelma ja lapset viihtyvät. Jokainen lapsi otetaan yksilöllisesti huomioon.”
 • ”Paljon ulkoilua joka on iso plussa”
 • ”Ihana pieni päiväkoti, missä lapset viihtyvät. Hoitajat tekevät hyvää työtä! Kiitos :)”
 • ”Litet, tryggt och hemtrevligt”
 • ”Mukavalla tavalla perinteinen, mahtava henkilökunta ja hyvä henki, lapsia arvostava”

Hur kan mitt barn få en plats på Trollebo daghem?

Kervobor med svenska som modersmål kan söka plats via Kervo stads nätsidor ”Hakuhelmi” eller ta kontakt med enhetschefen på daghemmet. Kervobor med finska som modersmål och familjer från andra kommuner kan söka plats via länken nedan eller ta kontakt med enhetschefen. 

Information från Kervo stad: Vad göra om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken? (på finska) 

Kontakt

  • Tiina Aho

   Daghemmet Trollebo, Enhetsansvarig

  • tfn:
   044 788 1058

  • Kontakta