Folkhälsan i Alberga

Föreningen Folkhälsan i Alberga

Bli medlem

Vår verksamhet i Folkhälsan i Alberga (FiA) går främst ut på att ordna sommar-, höstlovs- och sportlovsläger, samt klubbar som parkour, konstklubb, simskola, mm. för barnen.

Genom att bli medlem i FiA, stöder du vår verksamhet och möjliggör barnen en aktivare fritid.

Vi i FiAs styrelse utgörs främt av föräldrar i Boställskolan. Vi har möten ca 10 ggr/år och då i stort sätt planeras alla klubbar och läger. Vill du vara med och påverka eller har du något du undrar över är det bara att kontakta oss!

Fia.klubbar@gmail.com

www.facebook.com/folkhalsanialberga

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.

27 st. i

Kontakt

Ordförande

Knifsund-Aalto Pia

Sekreterare

Kouri Emmi

Kassör

Jussila Annika

Styrelsemedlem

Boström Maria

mia79@hotmail.com

Ellonen Janimatti

0504643904
janimatti.ellonen@gmail.com

Granvik Tarja

Larsen Trond

0440102921
larsen.trond@gmail.com

Ersättare i styrelsen

Backman Vilhelmina

Möller Mette

Simombud

Gästrin Eva-Lena