Daghemmet Björnen

Vi är ett gäng med 30 barn och 6 pedagoger som satsar på småbarnspedagogik med utomhuspedagogik som tyngdpunkt. Vi erbjuder privat dagvård, förskoleverksamhet och eftisverksamhet.

Folkhälsans daghem Björnen

Tid: Vardagar kl. 7.00–17.00
Plats: Runhälla
Adress: Medvastvägen 6, 02420 Jorvas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Fanny Lahtinen
Telefon: 044 757 8848

Pris

Priset består av kommuntillägget och föräldrarnas andel. I dagens läge är maximiavgiften 335 euro/barn i heldagsvård/månad.

Från och med 1.8.2018 är vi servicesedelproducent och då motsvarar avgifterna de kommunala kundavgifterna inklusive syskonrabatt och inkomstgränserna.

Läs mera på Kyrkslätt kommuns sida

 Vi vill ge barnen en så trygg start i livet som möjligt. Varje barn har en egenvårdare, som har en mera aktiv kontakt med föräldrarna. Egenvårdaren gör ett hembesök innan barnet inleder sin dagiskarriär. För att barnen ska kunna ta del av det goda i livets alla skeden vill vi framför allt jobba med barnens självförtroende. Bemötandet är vårt ess i armen för att stöda och stärka barnet i sin utveckling.

Det är viktigt för oss att barnen är delaktiga i verksamheten. De får vara med och välja teman och vara med och påverka mellanmålet, leken, regler, gymnastiken m.m. Vi ordnar gemensamma rörelsedagar en gång per termin med föräldrarna och firar högtiderna med roligt program och fester. Vi arbetar mycket kring det svenska språket genom att läsa sagor, rim & ramsor, sånger och drama.

Naturen är ständigt närvarande på daghemmet. Vi är ute minst 2h/dag och besöker skogen varje vecka i små grupper. En annan målsättning för oss är att använda digitaliseringens möjligheter så mångsidigt som möjligt. Lärplattorna används bland annat för att söka information, sagotering, göra små filmsnuttar, pedagogiska appar och dokumentering.

 

Björnen är ett hälsofrämjande daghem. Vi koncentrerar oss på rörelse och motion och med återhämtning som mottyngd. Vår mat är hälsosam och "ren" och kommer direkt från Karuby skolas kök. Mellanmålet lagar vi själva och det består bland annat av frukt, grönsaker, nybakt bröd/mörkt bröd. Som hälsofrämjande daghem är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det tar vi med oss i all verksamhet på daghemmet.

Vi finns i Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförenings lokal Runhälla, ett mysigt gammalt hus i en härlig omgivning. Kom och hälsa på oss!

Kontakt

  • Fanny Lehtinen

   Daghemmet Björnen, Enhetsansvarig

  • tfn:
   044 757 8848

  • Kontakta