Eftis i Karperö

Morgon- och eftermiddagsvård för barn från från Karperö-, Singby-, Iskmo-, Jungsundområdet i åk 1–2 och barn med särskilda behov.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl. 6.45–9.00 & 12.00-17.00
Adress: Jungsundvägen 72, 65630 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan i Korsholm rf
Kontakt: Susanne West
Telefon: 044 065 1060

Pris

Morrisavgift 30 euro per månad

Eftisavgift 100 euro per månad

Om barnet går både i morris och eftis är avgiften 130 euro per månad
Beviljande av befrielse från avgift eller nedsatt avgift - Ansökan riktas direkt till Korsholms kommun.

 

Vi tar undantagsvis emot elever från årsklass 3-4.
Vårt eftis är ett hälsofrämjande eftis.

Ansökan och infobrev

Eftisansökningsblankett samt info kan laddas ner här.
Printa ut, fyll i blanketten och posta till kansliet eller förs till eftiset.
Folkhälsan i Korsholm/kansli
Niklasvägen 1
65610 Korsholm