Eftis i Kvevlax

Morgon- och eftermiddagsvård för barn från Kvevlax-, Kuni-Vassor- och Hankmoområdet i åk 1–2 och för barn med särskilda behov.

Ta kontakt

Tid: Vardagar 7.15-9.00 & 12.00-17.00
Plats: Elimkyrkans utrymmen
Adress: Funisbackvägen 6, 66530 Kvevlax
Arrangör: Folkhälsan i Korsholm rf
Kontakt: Susanne West
Telefon: 044 065 1060

Pris

Morrisavgift 30 euro per månad

Eftisavgift 55 euro per månad ifall man deltar 1-8 dagar per månad
Eftisavgift 100 euro per mån ifall man deltar 9 eller fler dagar per månad

Om barnet går både i morris och eftis är avgiften 130 euro per månad


Undantagsvis elever i årskurs 3–4.
Skjuts ordnas för åk 1–2 för Kuni-Vassor- och Hankmobarnen.
Vårt eftis är ett hälsofrämjande eftis.