Fritids på Östanlid

Fritids är ett diplomerat hälsofrämjande eftis och finns på det natursköna området Östanlid, intill en tall- och blåbärsskog och en stor äng och egen bärträdgård vid knuten.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.12.00–16.30
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsans förbund rf
Telefon: 050 405 4140

Det tidigare sanatoriets personalbostäder har omvandlats till hemtrevliga lokaliteter för två eftisgrupper. Barnen kommer från Lagmans skola, som också är den svenska uppsamlingsskolan för invandrarbarn i Jakobstad. Ungefär en tredjedel av barnen på Fritids har en annan nationalitet. Om lediga platser finns kan vi också erbjuda eftermiddagsvård åt elever i åk 3.

Fritids är ett hälsofrämjande eftis. Det innebär att vi regelbundet ser över vår verksamhet och dess olika delområden och strävar efter att utveckla, förbättra eller fördjupa oss inom ett utvalt område under en viss tidsperiod. Detta planeras, dokumenteras och utvärderas. Hela vår verksamhet baserar på ett fysiskt, psykiskt och socialt hälsofrämjade tänkande. Under läsåren 2015-2018 fördjupar oss i Grön kraft, naturen som en hälsofrämjande faktor. Varje månad har ett tema som vi arbetar med och fördjupar oss i på olika sätt. Vi samlas också varje vecka i mindre grupper för olika aktiviteter. Den härliga naturen inspirerar och lockar till mångsidiga omtyckta uteaktiviteter året om.

Vi strävar efter att varje barn ska få uppleva trygghet, respekt, ansvar och delaktighet och låter det genomsyra allt vi gör. Vi betonar barnens delaktighet i sysslor och beslut och att varje individ är unik och har rätt att vara sin egen person, vilket ses som en rikedom. Vi jobbar aktivt mobbningsförebyggande genom att främja de sociala och emotionella färdigheterna och att stöda språkförståelsen och god kommunikation. En viktig grund i detta arbete är ett gott och nära samarbete med föräldrarna och skolan.

Vi vill ge barnen ett mångsidigt och hälsosamt mellanmål som även innehåller bär, frukt eller grönsaker dagligen. Vi undviker vitt bröd, vitt socker och sockrade produkter. Vår egen odling ger oss bland annat olika bär och örter samt rabarber och potatis. Tillsammans med barnen gör vi vår egen saft och äppelmos.

Kontakt

  • Claire Witick-Mäkelä

   Föreståndare fritids Östanlid

  • tfn:
   050 405 4140

  • Claire arbetar som föreståndare på Folkhälsans fritids vid Östanlid i Österbotten. Claire är även med och ordnar sommarläger och sommarklubbar.

   Visa mer
  • Kontakta