Motionsinspiration Hoppa på!

Hoppa på - alla får och alla kan!

Hoppa på är ett koncept som inspirerar barn under skolåldern till rörelseglädje. Hoppa på betonar rörelseglädje och vill skapa en positiv relation till fysisk aktivitet i tidig ålder.

Hoppa på

Då ett barn har en positiv relation till fysisk aktivitet ger det goda förutsättningar för ett aktivt liv också i vuxen ålder. Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst tre timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå. Forskning visar att barn i 3-årsåldern sitter för mycket i daghemsmiljön.

De flesta barn vill röra på sig och gillar olika former av fysisk aktivitet. Det är den rörelseglädje Hoppa på vill ta vara på. Rörelse behöver inte enbart ske under specifika rörelsestunder utan kan implementeras i det mesta under en dag. Grundtanken är att lyfta upp att alla får och alla kan. Hoppa på utgår från att alla sätt är rätt om det är kul.

Hoppa på har också tagit fasta på att vi mår bra av att vistas i naturen. Barn som ofta får leka i utomhusmiljö har nämligen lättare att koncentrera sig, leker mer kreativt, är friskare och rör på sig mer än barn som leker mest inomhus. Hoppa på är ett samarbete mellan Folkhälsan och Svenska Yle.

Inom ramen för Hoppa på har filmer, ljudspår och material producerats. Tio avsnitt av barnprogrammet Bärtil, som sändes i BUU-klubben på Yle Fem, hade fysisk aktivitet som tema. De avsnitten kan du fortfarande se på Yle Arenan.

Gå till Yle Arenan

Dessutom har Hoppa på en egen sida på BUU klubbens webbplats där du hittar många lektips.

Ladda ned sångtexten

Se filmen från rörelsefesten i Vasa


Låna en rörelseväska

Folkhälsan lokalföreningar och daghem har också möjlighet att låna Hoppa på rörelseväskor, som innehåller roliga redskap för att skapa rörelsebanor eller rörelsejippon för barn. Väskor finns i Helsingfors, Vasa och i Åboland och bokas genom att kontakta den lokala kontaktpersonen (se nedan). Kontakta oss om du önskar få ytterligare inspiration i användningen av materialet! 

Material

Nedan hittar du allt material som producerats inom ramen för Hoppa på. Hoppa på materialet kan användas på många olika sätt och består av rörelsekort i olika storlek, en affisch med förslag på rörelsebanor och rörelsekort som inspirerar till rörelse utomhus.

Vi levererar enbart till adresser inom Finland och på Åland. 

Kontakt

  • Anna-Lena Blusi

   sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

  • tfn:
   050 542 8176

  • Anna-Lenas arbetspunkt finns i Österbotten.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Mari-Sofi Johansson

   Sim- och aktivitetskoordinator i Åboland

  • tfn:
   040 843 3713

  • Mari-Sofis arbetspunkt finns i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta