AKK, appar och specialpedagogiskt material

Kurser och material inom AKK, IKT och specialpedagogik

Vill ni lära er mera om hur ni i barngruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och pekplattor för att stöda inlärning, samspel och språk? Eller hitta material och inspiration för att använda bildstöd i vardagen?

E-posta oss

Vi på Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik träffar gärna dig och dina kolleger och handleder er i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), specialpedagogik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)/datorstöd. Vi skräddarsyr gärna föreläsningar och kurser. Titta på våra kurser ifall vi just nu har något lämpligt inprickat för just dig!

Föreläsningar och kurser

Material

Med stöd av Veikkaus intäkter har vi möjlighet att utveckla material inom AKK, specialpedagogik och IKT. Vi tar gärna emot önskemål om material ni behöver samt feedback gällande materialet som redan finns på webbsidan. Du hittar vårt material under flikarna nedan. En del material tillverkas med licenser som vem som helst kan ladda ner, en del material behöver du ett specifikt program för att kunna öppna.

Det här materialet är utvecklat inom familjekursen Kom igång med AKK! som arrangeras på Folkhälsan. Materialet kan öppnas i olika program.

Sånghäfte

Sånghäfte_inprint3

Här hittar du material som har gjorts med gratislicens, främst ARASAAC-bilder som kan öppnas i Microsoft Powerpoint eller som pdf.

Dagens känsla

Gissa vem-spel

Kom hem alla barn

Känslokarta

Leksaksbilar 1

Leksaksbilar 2

Leksakståg

Tvätta händerna

Det här materialet har gjorts med Widgit Online. För att öppna filerna behöver du vara inloggad på webbsidan www.widgitonline.com.

Finlands flaggdagar

Hitta ord som börjar på s

Jag har snuva

Meningar, 2 ord

Meningar, 4 ord

Tvätta händerna

Det här materialet har gjorts med bildstödsprogrammet InPrint2 eller InPrint3 och innehåller Widgit-symboler. 

Flaggdagar i Finland

Jag har snuva

Meningar, 2 ord

Meningar, 4 ord

Tvätta händerna

Advent

Det här materialet har gjorts med bildstödsprogrammet Boardmaker och innehåller Picture Communication Symbols (PCS)-symboler.

Billek

Kommunikationsknippa del 1

Kommunikationsknippa del 2

Kommunikationsknippa del 3

Rita

Situationskarta klä på

Här hittar du Folkhälsans applista samt övrigt material gällande appar. 

Datateksnytt oktober 2017

Ipad-applista 2017

Viktigt att veta

Med betalningsförbindelse eller som fakturerat besök besöker vi gärna individuella klienter på daghem och skola och handleder närmiljön gällande AKK, syn och IKT.

Föreläsningar och kurser arrangerar vi ibland med understöd, ibland som en skräddarsydd fakturerad helhet just för ert daghem eller skola.

Kontakta oss gärna för ett anbud så funderar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Vi ordnar gärna föreläsningar kring till exempel

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel hur ni kan använda bildstöd i dagvård eller skola.

Barns tidiga tal- och språkutveckling och hur man stöder kommunikationen i vardagen

 • iPad / Pekplatta
  o Appar för olika målgrupper
  o iPad allmänt
  o iPad i specialundervisning
  o iPad som kommunikativt, pedagogiskt och strukturellt hjälpmedel
  o AKK och specialpedagogik
  (Widgit Go, och Go Talk Now)
 • PC/Mac
  o Pedagogik
  o Alternativa verktyg för PC/Mac
  (t.ex. Stava Rex, Spell Right, Saida och talsynteser)
 • AKK och specialpedagogik
  o AKK och specialpedagogik:
  (SymWriter, In Print, Widgit Online, Grid2 och Grid3)

Socialt samspel i daghem

Struktur på daghem

Bygga relationer via ansvar och bemötande

Frihet med regler i bemötande av barn på eftis

Kontakt

  • Johan Palmén

  • tfn:
   044 788 3776

  • Datapedagog vid datateket i Helsingfors vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik. Johan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) på Datateket. Johan arbetar med teknisk och pedagogisk rådgivning i pedagogiska hjälpmedel, teknisk rådgivning i kommunikationshjälpmedel och handledning i alternativa verktyg. I kommunikationsutredningar gällande tekniska hjälpmedel t.ex. kommunikationsprogram på pekplatta eller pc samarbetar han med talterapeut. Johan föreläser och håller olika workshopar gällande t.ex. hur man pedagogiskt kan använda pekplattan som verktyg i skolan eller på daghem. Hör gärna av dig till Johan för skräddarsydda föreläsningar till din arbetsgrupp. Johan har ett specialkunnande inom pedagogisk och specialpedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt flera specifika appar och dataprogram. Arbetsspråk: svenska. Samtal, handledning, föreläsningar vid behov även på finska och engelska.

  • Kontakta
  • Michaela Holm

  • tfn:
   050 400 2070

  • Enhetsansvarig och talterapeut vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik Michaela ”Mickus” arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hon gör svensk- och tvåspråkiga kommunikationsutredningar samt handleder klient, familj och närmiljö i användningen av hjälpmedlet. Michaela utvecklar nytt AKK-material samt sprider information gällande AKK inom Svenskfinland. Hon deltar i olika AKK-nätverk nationellt och internationellt samt inspirerar övriga till AKK via workshops och föreläsningar. Som enhetsansvarig jobbar hon med administrativa uppgifter samt kontakten med Penningautomatföreningen RAY. Michaelas specialkunnande ligger inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikationshjälpmedel och olika kommunikationsprogram samt tidig kommunikation. Hon har även fungerat som personal på olika anpassningskurser. Arbetsspråk svenska och finska/engelska för tvåspråkiga familjer. Samtal, föreläsningar och handledning även vid behov på finska och engelska.

  • Kontakta
  • Siv-Britt Häggman

  • tfn:
   050 540 0265

  • Datapedagog vid Datateket i Vasa vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik. Siv-Britt jobbar på Datateket i Wasahuset. Hon jobbar med att handleda familj och närmiljö att stöda barnets utveckling med hjälp av bland annat teknik såsom pekplattor och datorer som arbetsredskap, samt med teknisk rådgivning i pedagogiska hjälpmedel. Siv-Britt arbetar även med vuxna/äldre som använder pekplatta som extra stöd pga. t.ex. minnessvårigheter. Siv-Britt har ett specialkunnande gällande pedagogisk och specialpedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och håller kurser och föreläsningar gällande det. Hon samarbetar aktivt med övriga aktörer och arrangerar även gruppverksamhet tillsammans med dem. Arbetsspråk: svenska. Handledning för tvåspråkiga familjer även delvis på finska och engelska.

  • Kontakta
  • Gabriela Blomqvist

   ergoterapeut

  • tfn:
   044 788 3767

  • Gabriela jobbar som enhetens AKK-medarbetare och utvecklar bildstödsmaterial samt deltar i kurser, föreläsningar och mässor som enheten arrangerar. Gabriela är ergoterapeut och jobbar med terapier (individuella & grupp), handledning, utredningar och kurser. Gabriela åker gärna ut för att träffa klienter i sin vardagsmiljö och terapierna eller handledningsbesöken görs på daghem, skola och hemma. Hon träffar också klienter på mottagningen. Arbetsspråk: svenska (modersmål), spanska (modersmål), terapier, samtal och handledning även på finska och engelska.

  • Kontakta