AKK, kommunikationsstöd, appar och specialpedagogiskt material

AKK: Material och kurser inom AKK, IKT och specialpedagogik

Vill ni lära er mera om hur ni i barngruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och pekplattor för att stöda inlärning, samspel och språk? Eller hitta material och inspiration för att använda bildstöd och appar i vardagen?

E-posta oss

Vi på Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik träffar gärna dig och dina kolleger och handleder er i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), specialpedagogik och informations- och kommunikationsteknik (IKT), datorstöd och appar. Vi skräddarsyr gärna föreläsningar och kurser. Titta på våra kurser ifall vi just nu har något lämpligt inprickat för just dig!

Med stöd av Veikkaus intäkter har vi möjlighet att utveckla material inom AKK, specialpedagogik och IKT. Allt material på webbsidan är gratis och du får gärna ladda ner det och anpassa det till ditt/ert behov. En del material är licensfritt som vem som helst kan ladda ner, men i vissa fall kan det behövas specifika program för att kunna öppna materialet. Vi tar gärna emot feedback samt önskemål på nytt material ni behöver via formuläret nedan.

Aktuella föreläsningar och kurser

Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. Om ingenting visas i listningen, finns det just nu inga kurser insatta.

Material

Allt material är gratis att ladda ner men flera behöver ett specifikt program för att kunna öppnas. Du hittar vårt material under flikarna nedan.

Här hittar du material som har gjorts med gratislicens, främst ARASAAC-bilder som kan öppnas i Microsoft Powerpoint eller som pdf.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

 

Det här materialet har gjorts med bildstödsprogrammet Boardmaker och innehåller Picture Communication Symbols (PCS)-symboler. För att öppna materialet behöver du Boardmaker installerat på din dator.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

 

Det här materialet har gjorts med Widgit Online. För att öppna filerna behöver du vara inloggad på webbsidan www.widgitonline.com

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Det här materialet har gjorts med programmet InPrint 3. För att öppna filerna behöver du en licens för programmet.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram där Widgitsymboler används. För att öppna detta material behöver du ha SymWriter2 installerat på din dator.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Widgit Go är en app för iPad/iPhone som använder Widgitsymboler och för att öppna detta material behöver du ha installerat den appen på din pekplatta.

Klicka här för att gå till materialdatabanken

Här hittar du Folkhälsans applistor:

Appar för iOS

Appar för Android

Viktigt att veta

Aktuella kurser, workshops och föreläsningar hittar du ovan. Vi ordnar föreläsningar för föräldrar och professionella samt kurser för hela familjen.

Tag gärna kontakt med oss ifall du vill arrangera en kurs, workshop eller föreläsning kring kommunikationsstöd, appar, IKT eller specialpedagogik. Vi skräddarsyr gärna något för ert behov.

Föreläsningar och kurser arrangerar vi ibland med understöd, ibland som en skräddarsydd fakturerad helhet just för ert daghem eller skola.

Kontakta oss gärna för ett anbud så funderar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Vi ordnar gärna föreläsningar kring till exempel

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel hur ni kan använda bildstöd i dagvård eller skola.

Barns tidiga tal- och språkutveckling och hur man stöder kommunikationen i vardagen

 • iPad / Pekplatta
  o Appar för olika målgrupper
  o iPad allmänt
  o iPad i specialundervisning
  o iPad som kommunikativt, pedagogiskt och strukturellt hjälpmedel
  o AKK och specialpedagogik
  (Widgit Go, och Go Talk Now)
 • PC/Mac
  o Pedagogik
  o Alternativa verktyg för PC/Mac
  (t.ex. Stava Rex, Spell Right, Saida och talsynteser)
 • AKK och specialpedagogik
  o AKK och specialpedagogik:
  (SymWriter, In Print, Widgit Online, Grid2 och Grid3)

Socialt samspel i daghem

Struktur på daghem

Bygga relationer via ansvar och bemötande

Frihet med regler i bemötande av barn på eftis

Tack vare understöd av STEA/Veikkaus utvecklar vi kommunikationsstöd och specialpedagogiskt material som vi gärna delar med oss. Allt material är gratis och får gärna spridas (vissa behöver licens för att öppnas). Ifall du vill länka till vårt material på din webbsida, önskar vi att du lägger länken till sidan www.folkhalsan.fi/akk eftersom vi uppdaterar materialet i moodle efter hand med tanke på den feedback vi får.

Du och ditt barn kan gärna besöka vårt avgiftsfria Datatek för att få stöd kring pedagogiska appar och program bl.a. inom samspel, kommunikation, struktur, inlärning, koncentration och minne.

Med betalningsförbindelse eller som fakturerat besök besöker vi gärna individuella klienter på daghem och skola och handleder kring kommunikationsstöd samt producerar individuella kommunikationspärmar. 

Kontakt

  • Michaela Holm

   Enhetsansvarig och talterapeut vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • tfn:
   050 400 2070

  • Michaela ”Mickus” arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hon gör svensk- och tvåspråkiga kommunikationsutredningar samt handleder klient, familj och närmiljö i användningen av hjälpmedlet. Michaela utvecklar nytt AKK-material samt sprider information gällande AKK inom Svenskfinland. Hon deltar i olika AKK-nätverk nationellt och internationellt samt inspirerar övriga till AKK via workshops och föreläsningar. Som enhetsansvarig jobbar hon med administrativa uppgifter samt kontakten med STEA/Veikkaus Michaelas specialkunnande ligger inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikationshjälpmedel och olika kommunikationsprogram samt tidig kommunikation. Hon har även fungerat som personal på olika anpassningskurser. Arbetsspråk svenska och finska/engelska för tvåspråkiga familjer. Samtal, föreläsningar och handledning även vid behov på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johan Palmén

   Datapedagog vid datateket i Helsingfors vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • tfn:
   044 788 3776

  • Johan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) på Datateket. Johan arbetar med teknisk och pedagogisk rådgivning i pedagogiska hjälpmedel, teknisk rådgivning i kommunikationshjälpmedel och handledning i alternativa verktyg. Johan föreläser och håller olika workshopar gällande t.ex. hur man pedagogiskt kan använda pekplattan som verktyg i skolan eller på daghem. Hör gärna av dig till Johan för skräddarsydda föreläsningar till din arbetsgrupp. Johan har ett specialkunnande inom pedagogisk och specialpedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt flera specifika appar och dataprogram. Arbetsspråk: svenska. Samtal, handledning, föreläsningar vid behov även på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Siv-Britt Häggman

   Datapedagog vid Datateket i Vasa vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • tfn:
   050 540 0265

  • Siv-Britt jobbar på Datateket i Wasahuset. Hon jobbar med att handleda familj och närmiljö att stöda barnets utveckling med hjälp av bland annat teknik såsom pekplattor och datorer som arbetsredskap, samt med teknisk rådgivning i pedagogiska hjälpmedel. Siv-Britt arbetar även med vuxna/äldre som använder pekplatta som extra stöd pga. t.ex. minnessvårigheter. Siv-Britt har ett specialkunnande gällande pedagogisk och specialpedagogisk användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) och håller kurser och föreläsningar gällande det. Hon samarbetar aktivt med övriga aktörer och arrangerar även gruppverksamhet tillsammans med dem. Arbetsspråk: svenska. Handledning för tvåspråkiga familjer även delvis på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Laura Simpura

   AKK-medhjälpare vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • Laura jobbar vid sidan om sina studier som AKK-medhjälpare i Helsingfors vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik. Som AKK-medhjälpare är hennes uppgifter att producera AKK-material och delta i bland annat Kom igång med AKK!-kursen. Laura har inlett sina logopedistudier vid Åbo Akademi hösten 2017. Hon har tidigare jobbat en hel del med ungdomsverksamhet på både stall och på olika ungdomsgårdar i Helsingfors. Hon har även erfarenhet av att jobba på daghem med barn med specialbehov. Vid idéer och önskemål om nytt material kan ni vara direkt i kontakt med Laura. Det går också bra att kontakta henne på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Fanny Forsén

   AKK-medhjälpare vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik, Helsingfors

  • Fanny jobbar deltid som AKK-medhjälpare vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik i Helsingfors. Till Fannys uppgifter hör att utveckla och skapa bildstöd till enheten och webbsidan. Fanny deltar också i kurser och mässor. Fanny studerar talterapi vid Åbo Akademi och planerar bli färdig med sina studier våren 2019. Om ni har idéer och önskemål om nytt material kan ni vara direkt i kontakt med Fanny. Det går också bra att kontakta henne på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta